cug
Class CreateParams

java.lang.Object
  |
  +--cug.CreateParams

public class CreateParams
extends java.lang.Object

noodzakelijke waarden voor create krijgen hier een default alle create worden aangemaakt met dezelfde cug_create params

alle novell createparam constants krijgen een standaard waarde ( '__' )


Field Summary
static java.lang.String idMaxLen
           
static java.lang.String idPattern
           
(package private) static java.util.Map index
          index om geldige propertynaam terug te vertalen naar geldige novell naam
(package private) static java.lang.String[] keyProps
           
static java.lang.String passwordLen
           
 
Constructor Summary
CreateParams()
           
 
Method Summary
static Configuration getDefault()
          voeg standaard waarden in; stel defaults in voor alle CreateParamConstants; vertaal CreateParamConstants in gemakkelijke property-names om te kunnen laden van een propertiesfile (dit is afhankelijk van util.Util.extractLetters) de defaults dienen om in rapporten via CreateParams string-waarden te kunnen krijgen voor alle CreateParamConstants; de defaults beginnen en eindigen altijd met een underscore (in CugParams wordt aangegeven welke properties-file bij deze configuratie hoort)
static java.lang.String getParamName(java.lang.String k)
           
static Configuration translate(java.util.Properties p)
          vertaal waarden bij sleutels in index naar de oorspronkelijke novellnaam; bv 'PasswordAllowChange' --> 'Password Allow Change' etc ; maw maak opvraagbaar via novell-naam
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

index

static java.util.Map index
index om geldige propertynaam terug te vertalen naar geldige novell naam


idPattern

public static final java.lang.String idPattern
See Also:
Names2ID.idPattern, Names2ID.patternMap, Constant Field Values

passwordLen

public static final java.lang.String passwordLen
See Also:
Constant Field Values

idMaxLen

public static final java.lang.String idMaxLen
See Also:
Constant Field Values

keyProps

static java.lang.String[] keyProps
Constructor Detail

CreateParams

public CreateParams()
Method Detail

getDefault

public static Configuration getDefault()
voeg standaard waarden in; stel defaults in voor alle CreateParamConstants; vertaal CreateParamConstants in gemakkelijke property-names om te kunnen laden van een propertiesfile (dit is afhankelijk van util.Util.extractLetters)

de defaults dienen om in rapporten via CreateParams string-waarden te kunnen krijgen voor alle CreateParamConstants; de defaults beginnen en eindigen altijd met een underscore (in CugParams wordt aangegeven welke properties-file bij deze configuratie hoort)


getParamName

public static java.lang.String getParamName(java.lang.String k)

translate

public static Configuration translate(java.util.Properties p)
vertaal waarden bij sleutels in index naar de oorspronkelijke novellnaam; bv 'PasswordAllowChange' --> 'Password Allow Change' etc ; maw maak opvraagbaar via novell-naam