Package cug

Interface Summary
CugOrg  
 

Class Summary
CreateParams noodzakelijke waarden voor create krijgen hier een default alle create worden aangemaakt met dezelfde cug_create params cug_idPattern = "G+I+L+" cug_passwordLen = "5" cug_idMaxLen = "12" alle novell createparam constants krijgen een standaard waarde ( '__' )
CugApp centrale matching engine
CugOrgImpl  
CugParams configuratie mbhv 1 java.util.Properties; deze class garandeerd dat benodigde waarden altijd beschikbaar zijn zie bestand 'cugprogram.ini' in de programma directory default waarden dsnTarget = CUG mySql = true dsnImport = CUGImport outputDir = user.home cugOrgClass = cug.ptree.CugOrgImpl createProps = createparams.properties uimportProps = uimportparams.properties + (niet verplicht) boolean 'connectByUserID' en 'updateLookALikes'
CugResources schakelbord voor allerlei statische data
Installer installeert de toepassing; dwz bereid de jdbc-omgeving voor creeert de ptree tabellen en de nds tabellen op dsnTarget default waarden voor SysGroepContainer uit bestand 'install_initgroepcontainer.properties'
Main hier wordt het programma opgestart; tevens vindplaats voor allerlei statische data
RapportGenerator bemiddelt de aanroep van rapporten uit cug.report (proxy) hier worden de printwriters aangemaakt en bestandsnamen gegenereerd