A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X

A

AbstractTable - class jdbc.AbstractTable.
designed to minimize sql-code in implements call-backs are used in insertInto( Vector ) and Vector getAll() methods to construct sql statements simple naming-convention to facilitate mixed data-types of fields supports the use of 1 key column contents of table are loaded and cached
AbstractTable(DataSource) - Constructor for class jdbc.AbstractTable
reference to table
AbstractTextRecord - class jdbc.AbstractTextRecord.
hulp class om een serie tekstvelden in te lezen; niet Thread safe
AbstractTextRecord() - Constructor for class jdbc.AbstractTextRecord
 
AbstractTextRecord(String[]) - Constructor for class jdbc.AbstractTextRecord
 
add(NDSMap) - Method in class cug.novell.NDSMap
voeg nds-users uit param in
addContainer(NDSContainer) - Method in class cug.novell.NDSMap
 
addField(String) - Method in class cug.report.UImportCfg
voeg een veld toe, wordt niet gecontroleerd op geldigheid
addNode(PTree) - Method in class cug.ptree.PTree
can only add node if leaves is empty (or this is root) after first call to addNode, this is a branch, and adding persons is no longer possible :error: cannot add node to group
addPerson(Person) - Method in class cug.ptree.PTree
can only add person if nodelist is empty (or root) if this method is called 'this' becomes a group, and adding nodes is no longer possible person is added to 'this' and to root (if 'this' is not root) :error: cannot add person to branch
addPTree(PTree) - Method in class cug.ptree.PTreeBuilder
add this PTree if it's a root; (build index)
addToInUse(Collection) - Method in class util.IDFactory
 
addToInUse(String) - Method in class util.IDFactory
 
addToInUse(String, Object) - Method in class util.IDFactory
 
addUser(NDSUser) - Method in class cug.novell.NDSMap
voeg een user toe en werk de indexen bij; voeg altijd toe aan allUsers en ndsUsers (user heeft altijd een name); voeg toe aan keyUsers als key niet null is en niet gelijk aan de lege string :error: nds-user met ongeldige container als container niet bekend is in containerfactory :error: null user aangeboden
alfabet - Static variable in class util.Util
 
allUsers - Variable in class cug.novell.NDSMap
alle gebruikers die aan addUser() worden aangeboden
atable - Variable in class cug.ptree.PTreeBuilder
 
attList - Variable in class cug.ptree.PTreeBuilder
list of attributes (ptree#, key, value) (contents of PTreeAttsTable) ??
attributes - Variable in class jdbc.AbstractTextRecord
 
atts - Variable in class cug.ptree.PTreeAtts
 
atts - Variable in class cug.ptree.PTree
attributes for node
availability - Variable in class cug.report.BBCreateRapport
availability; standaard 'Y'

B

BB_INSROLE_ALUMNI - Static variable in class cug.report.BBCreateRapport
waarde voor 'institutional role'
BB_INSROLE_FACULTY - Static variable in class cug.report.BBCreateRapport
waarde voor 'institutional role'
BB_INSROLE_GUEST - Static variable in class cug.report.BBCreateRapport
waarde voor 'institutional role'
BB_INSROLE_OTHER - Static variable in class cug.report.BBCreateRapport
waarde voor 'institutional role'
BB_INSROLE_PROSPECTIVE - Static variable in class cug.report.BBCreateRapport
waarde voor 'institutional role'
BB_INSROLE_STAFF - Static variable in class cug.report.BBCreateRapport
waarde voor 'institutional role'
BB_INSROLE_STUDENT - Static variable in class cug.report.BBCreateRapport
waarde voor 'institutional role'
BBCreateRapport - class cug.report.BBCreateRapport.
BlackBoard create rapport geschikt om een bestand aan te maken voor gebruikers met allemaal dezelfde rol en dezelfde availability
BBCreateRapport(PrintWriter) - Constructor for class cug.report.BBCreateRapport
maak een csv-rapport zonder kopregel
boolTxt(Boolean) - Method in class cug.report.UImportCfg
 
build() - Method in class cug.ptree.RStones
 
build() - Method in class cug.ptree.PTreeOwnerImpl
does nothing
build() - Method in interface cug.ptree.PTreeOwner
initialize data
build() - Method in class cug.ptree.PTree
Deprecated.  
buildFromTables() - Method in class cug.ptree.PTreeBuilder
 
buildImport() - Method in class cug.ptree.PTreeOwnerImpl
does nothing
buildImport() - Method in interface cug.ptree.PTreeOwner
initialize data from external source (import data)
buildUsers(Vector) - Method in class cug.novell.NDSMap
voeg NDSUsers toe

C

cat - Static variable in class cug.RapportGenerator
 
cat - Static variable in class cug.Main
 
cat - Static variable in class cug.CugResources
 
cat - Static variable in class cug.CugApp
 
cat - Static variable in class cug.novell.NDSMap
 
cat - Static variable in class cug.ptree.PTreeBuilder
 
cat - Static variable in class cug.ptree.PTree
 
cfg - Variable in class cug.report.UImportRapport
 
cfgF - Static variable in class util.TestConfiguration
 
cfgFn - Static variable in class cug.CugResources
verwijzing naar bestand 'cugprogram.ini' eerst gevonden in class path wordt gebruikt
cfgFn - Static variable in class jdbc.util.JdbcSchema
 
cfgFn - Static variable in class util.TestName_NL
 
checkClass(String, String[]) - Method in class cug.report.CugReport
controleer of kolomnamen gebruikt worden in een class en voeg de bijbehorende methoden toe aan 'methods'
checkHeader(String[]) - Method in class cug.report.CugReport
controleer kolomnamen in achtereenvolgens Person, INames en NDSUser; bijbehorende methoden worden opgeslagen in 'methods' de laatste overschrijft eventueel overlappende namen ('key' en 'lastname' mn).
className - Static variable in class cug.novell.NDSContainerFactory
 
clearNTables() - Static method in class cug.Main
 
close() - Method in class util.TxtReport
close underlying Writer
cnt - Static variable in class cug.tables.NDSExportTable
 
code - Variable in class cug.ptree.PTree
unique code for this PTree; concatenation of name and parent names (cf distinguished name)
collectDeleteUsers() - Method in class cug.CugApp
zoek delete-users (waar geen persoon aan is verbonden) in de in init gestelde ndsmap
collectDeleteUsers(Map, boolean) - Method in class cug.CugApp
zoek delete-users in de containers die voorkomen in param groepm
collectDeleteUsers(NDSMap) - Method in class cug.CugApp
zoek users waar geen persoon bij is gevonden (wordt na constructie aangeroepen in init() na connectPTreeToNDS()) zorg er voor dat alleen users met een key in delete terecht komen doe evt (boolean CugApp.updateLookALikes) een vergelijking met create en hevel lookalikes over naar update; de groep ndsupdate met status 'disabled': bestaande ndsusers die niet rechtstreeks aan een persoon gekoppeld kunnen worden; stel dat ze gewijzigd worden zoals hier voorgesteld, dan worden ze gekoppeld aan de persoon met personid; je geeft de dn ahw aan de persoon
colNamesR - Variable in class jdbc.AbstractTable
reference to columnnames in implementing class initialized when getColNamesR() is first called
columnNames - Static variable in class jdbc.AbstractTextRecord
 
COLUMNS - Static variable in class cug.report.UImportRapport
volgorde van velden; alleen waarden uit UImportParamConstants
COLUMNS - Static variable in class cug.report.NGWImportRapport
volgorde van velden; alleen waarden uit CreateParamConstants
COLUMNS - Static variable in class cug.report.BBCreateRapport
de kolomkoppen; volgorde en namen staan vast in BlackBoard 5
comma - Static variable in class util.Name_NL
'comma space'
compareTo(Object) - Method in class cug.novell.NDSUser
vergelijk eerst context, dan object naam
compareTo(Object) - Method in class util.Person
compare sort names
Configuration - class util.Configuration.
see 'Program Generators using Java and XML' by J.
Configuration() - Constructor for class util.Configuration
 
Configuration(Properties) - Constructor for class util.Configuration
 
connectByUserID - Static variable in class cug.CugApp
als sleutel niet gevonden wordt, ga dan uit van person.userid of doe dit niet
connectedObject - Variable in class util.Person
support for 1 connected object
connection - Variable in class jdbc.DataSource
 
ConnectionInfo - class jdbc.ConnectionInfo.
 
ConnectionInfo() - Constructor for class jdbc.ConnectionInfo
 
connectPersonsToGroupName() - Method in class cug.ptree.PTree
Deprecated. is really just foolish
connectPersonsToLevelName() - Method in class cug.ptree.PTree
Deprecated. is really just foolish
connectPersonsToNextLevelName() - Method in class cug.ptree.PTree
Deprecated. is really just foolish
connectPersonToExistingUser(Person, NDSUser, String) - Method in class cug.CugApp
koppel person aan nds-user en voeg toe aan de lijst van reguliere users; controleer of person-id overeenkomt met user-key en of param cx overeenkomt met context van user als dit niet het geval is, koppel de persoon aan de user, maar voeg toe aan de lijst van update users
connectPTreeToNDS(PTree, NDSMap, Map) - Method in class cug.CugApp
doorloop PTree neem groepNaam als groepNaam sleutel is in groupContainerMap neem personen onder de PTree 'groepNaam' is er een nds-user met hetzelfde nummer ?
connectPTreeToNDS(PTree, NDSMap, String) - Method in class cug.CugApp
verbindt een persoon met een nds-user; splitst op volgens cugapp: regulier, update of create
connectUserToPerson(NDSMap, PTree) - Method in class cug.CugApp
zoek juiste personen bij users in een nds-map; retourneer een NDSMap met de nds-users die te koppelen zijn aan PTree wordt gebruikt als de nds-users in de n-tabellen als uitgangspunt dienen
constants - Static variable in class cug.report.NGWImportRapport
statische gegevens tbv dit rapport
containerName - Variable in class cug.novell.NDSContainer
naam van deze container
containers - Variable in class cug.novell.NDSMap
lijst van de verschillende containers waar de leden van allUsers zich in bevinden (map Strint DN -> NDSContainer)
containers - Static variable in class cug.novell.NDSContainerFactory
 
contains(Object) - Method in class jdbc.AbstractTable
returns true if object with same key is found in contents
contents - Variable in class jdbc.AbstractTable
contents of table; copy of last call to getAll(); reset to null after every insert request
contentsMap - Variable in class jdbc.AbstractTable
contents of table as Map keyString -> selectRec()
context - Variable in class cug.novell.NDSUser
container (parent in NDS)
context - Variable in class cug.novell.NDSContainer
beschrijving van ouder-container
controlVals - Variable in class cug.report.UImportCfg
 
countUsersInContext(String) - Method in class cug.novell.NDSMap
geef een deelverzameling; alle gebruikers in een zekere context; bv alle gebruikers met key in EDU.HSBOS
CREATE - Static variable in class cug.novell.NDSUser
 
createApp() - Static method in class cug.CugResources
standaard cugapp; gebruik om rapporten te draaien met gegevens uit de n-tabellen, na de laatste -update en evt handmatige wijzigingen initialiseer cugapp create/update vanaf n-tabellen; gebruik standaard ptree;
createApp(String) - Static method in class cug.CugResources
initialiseer cugapp create/update op basis van gegevens in n-tabellen; gebruik de ptree met gevraagde code
createAppPTree(String) - Static method in class cug.CugResources
initialiseer cugapp create/update/delete op basis van vergelijking van ptree gegevens met nds-gegevens; gebruik de ptree die standaard geladen wordt
createID - Variable in class jdbc.AbstractTable
add COUNTER field at create; defaults to false
createID() - Method in class util.Names2ID
generate id
createID(String) - Method in class util.Names2ID
generate id based with pattern, length not limited
createID(String, int) - Method in class util.Names2ID
assemble id according to pattern idPattern
createLegalFilename(String) - Static method in class util.Util
 
createNDSContainer(String) - Static method in class cug.novell.NDSContainerFactory
maak container aan; controle of dit mogelijk is, wordt in setNDSContainerClassName() gedaan
createNDSMapReport(String, PrintWriter) - Static method in class cug.RapportGenerator
creëer een ndsmaprapport op basis van classname en printwriter; classname moet een subclass van SimpleNDSMapReport zijn en een constructor hebben die 1 printwriter ontvangt;
createNode(String) - Method in class cug.ptree.PTree
create sub-node
CreateParamConstants - class cug.novell.CreateParamConstants.
hier worden door novell gebruikte attribuutnamen beschikbaar gemaakt deze worden gebruikt door cug.report.NgwImportCfg en cug.report.NgwImportRapport om een correcte header te maken in cug.CreateParams worden de namen aangepast zodat ze ook geschikte veldnamen zijn voor een tabel
CreateParamConstants() - Constructor for class cug.novell.CreateParamConstants
 
createParams - Static variable in class cug.CugResources
statische data voor create records
CreateParams - class cug.CreateParams.
noodzakelijke waarden voor create krijgen hier een default alle create worden aangemaakt met dezelfde cug_create params cug_idPattern = "G+I+L+" cug_passwordLen = "5" cug_idMaxLen = "12" alle novell createparam constants krijgen een standaard waarde ( '__' )
CreateParams() - Constructor for class cug.CreateParams
 
createPassword() - Static method in class util.Util
 
createProps - Static variable in class cug.CugParams
 
createScript() - Method in class cug.Installer
 
createTable(AbstractTable) - Method in class jdbc.DataSource
create connection and create table
createTables() - Method in class cug.Installer
 
createUniqueID(IDObject) - Method in class util.IDFactory
create id and set id of id-object
createUniqueID(Map, Object) - Method in class util.IDFactory
check a string against the keys of a map and return a string value unique to this map
createUniqueID(String) - Method in class util.IDFactory
create string unique in collection
createUserForPerson(Person, String) - Method in class cug.CugApp
maak een nieuwe user in context aan voor person en voeg die toe aan de create-lijst verplaats de gebruiker naar cx als de gebruiker al in de create-lijst voorkomt, doe dit echter alleen als de param cx langer is dan de cx die de gebruiker al heeft; 'langer' wordt hier dus geinterpreteerd als 'preciezer'; bv 'BE.EDU.HSBOS' is preciezer dan 'EDU.HSBOS' doet niets als cx ongeldig is (wordt getest via container-factory)
createUserID(INames) - Static method in class cug.CugResources
maak een unieke loginnaam aan op basis van een naam
csvRecord(String[]) - Static method in class util.Util
 
cug - package cug
 
cug.novell - package cug.novell
 
cug.ptree - package cug.ptree
 
cug.report - package cug.report
 
cug.tables - package cug.tables
 
CugApp - class cug.CugApp.
centrale matching engine
CugApp() - Constructor for class cug.CugApp
 
CugApp(PTree) - Constructor for class cug.CugApp
 
CugOrg - interface cug.CugOrg.
 
cugOrgClass - Static variable in class cug.CugParams
 
CugOrgImpl - class cug.CugOrgImpl.
 
CugOrgImpl() - Constructor for class cug.CugOrgImpl
 
cugParams - Static variable in class cug.CugResources
initialiseer omgeving; waarden voor dsn-bron; dsn-doel etc.
CugParams - class cug.CugParams.
configuratie mbhv 1 java.util.Properties; deze class garandeerd dat benodigde waarden altijd beschikbaar zijn zie bestand 'cugprogram.ini' in de programma directory default waarden dsnTarget = CUG mySql = true dsnImport = CUGImport outputDir = user.home cugOrgClass = cug.ptree.CugOrgImpl createProps = createparams.properties uimportProps = uimportparams.properties + (niet verplicht) boolean 'connectByUserID' en 'updateLookALikes'
CugParams() - Constructor for class cug.CugParams
 
CugReport - class cug.report.CugReport.
 
CugReport(PrintWriter, int, String[]) - Constructor for class cug.report.CugReport
 
CugReport(PrintWriter, String[]) - Constructor for class cug.report.CugReport
 
CugResources - class cug.CugResources.
schakelbord voor allerlei statische data
CugResources() - Constructor for class cug.CugResources
 

D

DataSource - class jdbc.DataSource.
database connection
DataSource(String) - Constructor for class jdbc.DataSource
 
DataSource(String, String, String) - Constructor for class jdbc.DataSource
 
dbname - Variable in class jdbc.DataSource
 
dbname - Variable in class jdbc.AbstractTable
datasource this belongs to
defaultFieldLength - Variable in class jdbc.AbstractTable
default length for char field
deleteTable(AbstractTable) - Method in class jdbc.DataSource
create connection and delete contents of table
delim - Static variable in class util.Name_NL
delimiters for tokenizer: 'space comma hyphen'
delimitedRecord(String, String[]) - Static method in class util.Util
 
delimitersText - Static variable in class cug.report.NGWImportCfg
 
desc - Variable in class cug.ptree.PTreeMemberRec
 
descText - Static variable in class cug.report.NGWImportCfg
 
dformatter - Static variable in class cug.RapportGenerator
 
DISABLED - Static variable in class cug.novell.NDSUser
 
dn - Variable in class cug.novell.NDSUser
volledige NDS-naam
doAddToInUse(Map, Object) - Static method in class util.IDFactory
add entry with this id-factory key and given object Object could be instance of IDObject; in which case getID() is used for key; otherwise toString() is used;
doInitPTreeData - Static variable in class cug.CugResources
 
doTest() - Static method in class cug.Main
 
dsnImport - Static variable in class cug.CugParams
 
dsnTarget - Static variable in class cug.CugParams
 

E

ENABLED - Static variable in class cug.novell.NDSUser
 
EXTRA_COLUMNS - Static variable in class cug.report.UImportRapport
toegevoegd aan nds-schema
extractChars(int, boolean) - Method in class util.Names2ID
extract characters as requested by createID
extractFirstLetters(String) - Static method in class util.Util
 
extractLetterOrDigit(String) - Static method in class util.Util
 
extractLetters(String) - Static method in class util.Util
 
extractUpperCase(String) - Static method in class util.Util
 

F

fieldDelim - Static variable in class cug.report.NGWImportCfg
 
fieldEncaps - Static variable in class cug.report.NGWImportCfg
 
fieldNames - Variable in class cug.report.UImportCfg
 
fieldOrderText - Static variable in class cug.report.NGWImportCfg
 
firstNameID - Variable in class util.Names2ID
first name stripped of everything but letters
firstNameIt - Variable in class util.Names2ID
character iterator for each contents of firstNameID
fn - Static variable in class cug.ptree.TestPTree
 
FN_desc - Static variable in class cug.ptree.PTreeMemberRec
 
FN_firstName - Static variable in class cug.ptree.PersonTable
 
FN_formattedName - Static variable in class cug.ptree.PersonTable
 
FN_gender - Static variable in class cug.ptree.PersonTable
 
FN_groupCode - Static variable in class cug.ptree.PTreeMemberRec
 
FN_initials - Static variable in class cug.ptree.PersonTable
 
FN_key - Static variable in class cug.ptree.PTreeAttRec
 
FN_key - Static variable in class cug.ptree.PersonTable
 
FN_lastName - Static variable in class cug.ptree.PersonTable
 
FN_nameInfix - Static variable in class cug.ptree.PersonTable
 
FN_personID - Static variable in class cug.ptree.PTreeMemberRec
 
FN_personID - Static variable in class cug.ptree.PersonTable
 
FN_ptreeCode - Static variable in class cug.ptree.PTreeAttRec
 
FN_status - Static variable in class cug.ptree.PersonTable
 
FN_userID - Static variable in class cug.ptree.PersonTable
 
FN_value - Static variable in class cug.ptree.PTreeAttRec
 
format - Variable in class util.TxtReport
format selection; default FORMAT_TAB
FORMAT_CSV - Static variable in class util.TxtReport
constant passed to constructor used to select format
FORMAT_FREE - Static variable in class util.TxtReport
constant passed to constructor used to select format
FORMAT_TAB - Static variable in class util.TxtReport
constant passed to constructor used to select format

G

gcode - Variable in class cug.ptree.PTreeMemberRec
 
gender - Variable in class util.Person
gender default: 'unknown'
get(String) - Method in class jdbc.AbstractTable
return table contents, each record placed in Vector, selectRec() is called to convert ResultSet into Object connection is created with each call
get(String) - Method in class util.Configuration
 
get(String, boolean) - Method in class util.Configuration
evaluates 'true' or 'yes' and 'false' or 'no' (ignore case)
getAll() - Method in class jdbc.AbstractTable
return table contents, each record placed in Vector
getAll() - Method in class util.Configuration
return all values; including values set only in defaults
getAllLookALikes(NDSMap, NDSMap) - Static method in class cug.novell.NDSMap
pak alle nds-users uit 'a' met een cijfer in de naam; kijk in 'b' of er vergelijkbare nds-users zijn; ook in andere containers
getAllLookALikesL(NDSMap, NDSMap) - Static method in class cug.novell.NDSMap
Deprecated. use NDSMap getAllLookalikes() instead
getAllNDSUsers() - Method in class cug.CugOrgImpl
 
getAllNDSUsers() - Method in interface cug.novell.NDSOwner
geef alle nds-users
getAllNodes() - Method in class cug.ptree.PTree
 
getAllUsers() - Method in class cug.novell.NDSMap
alle NDSUsers die aan buildUsers() zijn aangeboden
getAllUsersInContext(Collection) - Static method in class cug.CugResources
 
getAllUsersInContext(String) - Static method in class cug.CugResources
 
getAttribute(String) - Method in class cug.ptree.PTreeAtts
 
getAttribute(String) - Method in class cug.ptree.PTree
public interface to ptree-atts
getAttribute(String, String) - Method in class cug.ptree.PTreeAtts
 
getAttribute(String, String) - Method in class cug.ptree.PTree
public interface to ptree-atts
getAttributes() - Method in class cug.ptree.PTree
 
getAttributes(PTree) - Method in class cug.ptree.PTreeBuilder
 
getCfgText() - Method in class cug.report.UImportRapport
 
getCfgText() - Method in class cug.report.UImportCfg
 
getCfgText(String, String) - Static method in class cug.report.NGWImportCfg
 
getClassNameForType(String) - Static method in class jdbc.util.JdbcSchema
 
getCode() - Method in class cug.ptree.PTree
 
getColNamesR() - Method in class jdbc.AbstractTable
 
getColNr(String) - Static method in class jdbc.AbstractTextRecord
 
getColumn(int) - Method in class jdbc.AbstractTextRecord
geeft waarde voor veld met volgnummer
getColumnLengths() - Method in class cug.tables.NTable
 
getColumnLengths() - Method in class cug.tables.NDSExportTable
 
getColumnLengths() - Method in class jdbc.AbstractTable
subclass should return lengths of varchar columns
getColumnNames() - Method in class cug.ptree.PTreeTable
 
getColumnNames() - Method in class cug.ptree.PTreeMemberTable
 
getColumnNames() - Static method in class cug.ptree.PTreeMemberRec
 
getColumnNames() - Method in class cug.ptree.PTreeAttsTable
 
getColumnNames() - Static method in class cug.ptree.PTreeAttRec
 
getColumnNames() - Method in class cug.ptree.PersonTable
 
getColumnNames() - Method in class cug.tables.NTable
 
getColumnNames() - Method in class cug.tables.NDSExportTable
 
getColumnNames() - Method in class cug.tables.GroepContainerTable
 
getColumnNames() - Method in class jdbc.AbstractTable
implement in subclass
getConfiguration() - Method in class cug.report.NGWImportRapport
 
getConnectedObject() - Method in class util.Person
 
getConnection() - Method in class jdbc.DataSource
request to java.sql.DriverManager
getContainer() - Method in class cug.novell.NDSUser
 
getContainerClassName() - Method in class cug.CugOrgImpl
 
getContainerClassName() - Method in interface cug.CugOrg
 
getContainerIt() - Method in class cug.novell.NDSMap
 
getContainers() - Method in class cug.novell.NDSMap
 
getContents() - Method in class jdbc.AbstractTable
 
getContentsIt() - Method in class jdbc.AbstractTable
 
getContentsMap() - Method in class jdbc.AbstractTable
 
getContext() - Method in class cug.novell.NDSUser
 
getContext() - Method in interface cug.novell.NDSObjectI
geef containernaam waar nds-object zich bevindt; parent
getContext() - Method in class cug.novell.NDSContainer
 
getControlValues() - Method in class cug.report.UImportCfg
 
getCreateParams() - Static method in class cug.CugResources
 
getCreateUsersFromTable() - Static method in class cug.CugResources
 
getCugOrg() - Static method in class cug.CugResources
 
getCugParams() - Static method in class cug.CugResources
 
getDataSource() - Method in class jdbc.AbstractTable
 
getDateFromText(String) - Static method in class jdbc.AbstractTextRecord
 
getDefault() - Static method in class cug.CugParams
 
getDefault() - Static method in class cug.CreateParams
voeg standaard waarden in; stel defaults in voor alle CreateParamConstants; vertaal CreateParamConstants in gemakkelijke property-names om te kunnen laden van een propertiesfile (dit is afhankelijk van util.Util.extractLetters) de defaults dienen om in rapporten via CreateParams string-waarden te kunnen krijgen voor alle CreateParamConstants; de defaults beginnen en eindigen altijd met een underscore (in CugParams wordt aangegeven welke properties-file bij deze configuratie hoort)
getDeleteUsersFromTable() - Static method in class cug.CugResources
 
getDesc() - Method in class cug.ptree.PTreeMemberRec
 
getDifference(Vector) - Method in class jdbc.AbstractTable
 
getDN() - Method in class cug.novell.NDSUser
 
getDN() - Method in interface cug.novell.NDSObjectI
geef de uitgespelde naam van nds-object
getDN() - Method in class cug.novell.NDSContainer
 
getEmail() - Method in class cug.novell.NDSUser
 
getFileNameForContainer(NDSContainer, String, String) - Static method in class cug.RapportGenerator
hulp functie om via een NDSContainer een filenaam te krijgen
getFileNameForPTree(PTree, String, String) - Static method in class cug.RapportGenerator
hulp functie om via een PTree een filenaam te krijgen
getFirstName() - Method in class util.Name_NL
 
getFirstName() - Method in interface util.INames
 
getFN_userID() - Method in class cug.ptree.PersonTable
 
getFN() - Method in class util.Person
 
getFormat() - Method in class util.TxtReport
 
getFormattedName() - Method in class util.Name_NL
 
getFormattedName() - Method in interface util.INames
 
getFormattedNameInitials() - Method in class util.Name_NL
 
getFormattedNameInitials() - Method in interface util.INames
 
getFormattedSortName() - Method in class util.Name_NL
 
getFormattedSortName() - Method in interface util.INames
 
getFormattedSortNameInitials() - Method in class util.Name_NL
 
getFormattedSortNameInitials() - Method in interface util.INames
 
getGender() - Method in class util.Person
 
getGroepContainerMap() - Static method in class cug.CugResources
 
getGroepContainerMap(PTree) - Static method in class cug.CugResources
geef het gedeelte van de groepcontainer-map dat voor deze ptree relevant is
getGroupCode() - Method in class cug.ptree.PTreeMemberRec
 
getGroupNodes() - Method in class cug.ptree.PTree
 
getID() - Method in class util.Names2ID
 
getID() - Method in interface util.IDObject
 
getIDPattern() - Static method in class util.Names2ID
 
getImportDS() - Static method in class cug.CugResources
 
getInfixSp() - Method in class util.Name_NL
 
getInitContainerGroup(String) - Method in class cug.Installer
 
getInitials() - Method in class util.Name_NL
 
getInitials() - Method in interface util.INames
 
getInt(String, int) - Method in class util.Configuration
 
getInUseMap() - Method in class util.IDFactory
 
getKey() - Method in class cug.novell.NDSUser
geef registratie-nummer in NDS
getKey() - Method in class cug.ptree.PTreeAttRec
 
getKey() - Method in class util.Person
 
getKeyField() - Method in class jdbc.AbstractTable
used in 'where' of update: update .. where 'getKeyField' == 'getKeyString'
getKeys(String, String) - Method in class util.Configuration
Gets all keys with a given prefix and suffix
getKeyString(Object) - Method in class cug.ptree.PTreeTable
 
getKeyString(Object) - Method in class cug.ptree.PersonTable
 
getKeyString(Object) - Method in class cug.tables.NTable
 
getKeyString(Object) - Method in class cug.tables.NDSExportTable
 
getKeyString(Object) - Method in class jdbc.AbstractTable
(override in subclass) used to perform equal match in contains(); determines behaviour of insertDifference, updateStringFor() etc.
getKeyUser(String) - Method in class cug.novell.NDSMap
 
getKeyUserIt() - Method in class cug.novell.NDSMap
 
getKeyUsers() - Method in class cug.novell.NDSMap
NDSUsers te benaderen via sleutel (verlies van users met dezelfde sleutel)
getLastLogin() - Method in class cug.novell.NDSUser
 
getLastName() - Method in class cug.novell.NDSUser
 
getLastName() - Method in class util.Name_NL
 
getLastName() - Method in interface util.INames
 
getLastName2() - Method in class util.Name_NL
 
getLastName2S() - Method in class util.Name_NL
 
getLastName2Sep() - Method in class util.Name_NL
 
getLeftPaddedString(char, int, String) - Static method in class util.Util
 
getList(String) - Method in class util.Configuration
Get the value as a list of strings (separated by ';')
getLookALikes(NDSMap, NDSMap) - Static method in class cug.novell.NDSMap
pak alle nds-users uit 'a' met een cijfer in de naam; kijk in 'b' of er vergelijkbare nds-users zijn;
getLookALikes(NDSMap, NDSMap, boolean) - Static method in class cug.novell.NDSMap
geef lookalikes voor gebruikers met een volgnummer ook uit andere containers
getLookALikes(NDSUser) - Method in class cug.novell.NDSMap
zoek lookalikes in dezelfde context; hetzelfde als getLookAlikes( u, true );
getLookALikes(NDSUser, boolean) - Method in class cug.novell.NDSMap
een lookalike is een NDSUser met bijna dezelfde naam (in dezelfde container) geef de users met een name die begint met dezelfde letters als die van param; het is mogelijk het criterium 'in dezelfde container' te laten vallen door aan param 'strict' de waarde 'false' toe te kennen; (methode is duur; per nds-user in allUsers mogelijk 3 string-vergelijkingen) :debug: lookalike gevonden :debug: lookalike gevonden (strict) :info: lookalike in andere container
getMailDomain() - Method in class cug.novell.NDSContainer
 
getMap() - Method in class cug.tables.GroepContainerTable
key en value worden als uppercase opgeslagen
getMaxLength() - Static method in class util.Names2ID
 
getMaxLength() - Method in class util.IDFactory
 
getMembership(PTree) - Method in class cug.ptree.PTreeBuilder
 
getMetaDataMsg(DatabaseMetaData) - Static method in class jdbc.ConnectionInfo
 
getName() - Method in class cug.novell.NDSUser
 
getName() - Method in interface cug.novell.NDSObjectI
geef naam van het nds-object; user-name of container-name
getName() - Method in class cug.novell.NDSContainer
 
getName() - Method in class cug.ptree.PTreeTable
 
getName() - Method in class cug.ptree.PTreeOwnerImpl
 
getName() - Method in interface cug.ptree.PTreeOwner
 
getName() - Method in class cug.ptree.PTreeMemberTable
 
getName() - Method in class cug.ptree.PTreeAttsTable
 
getName() - Method in class cug.ptree.PTree
 
getName() - Method in class cug.ptree.PersonTable
 
getName() - Method in class cug.tables.NUpdateTable
 
getName() - Method in class cug.tables.NDSExportTable
 
getName() - Method in class cug.tables.NDeleteTable
 
getName() - Method in class cug.tables.NCreateTable
 
getName() - Method in class cug.tables.GroepContainerTable
 
getName() - Method in class jdbc.DataSource
 
getName() - Method in class jdbc.AbstractTable
implement in subclass
getNameIndex() - Static method in class cug.report.UImportCfg
index om propertynaam terug te vertalen naar geldige novell naam property-namen zijn hetzelfde als N_ namen hierboven, maar dan zonder 'N_'
getNameInfix() - Method in class util.Name_NL
 
getNameInfix() - Method in interface util.INames
middle name or other infix between first and last name
getNameInfix2() - Method in class util.Name_NL
 
getNames() - Method in class util.Person
 
getNames() - Method in class util.Names2ID
 
getNDSContainer(String) - Static method in class cug.novell.NDSContainerFactory
zoek container; maakt evt. een aan als hij nog niet bestaat
getNDSContainerByName(String) - Static method in class cug.novell.NDSContainerFactory
zoek NDSContainer
getNDSContext(String) - Static method in class cug.novell.NDSContainerFactory
geef alle containers die sub-container zijn van param + ; (dn eindigt op "." + param)
getNdsCreate() - Method in class cug.CugApp
 
getNdsDelete() - Method in class cug.CugApp
 
getNdsExisting() - Method in class cug.CugApp
alle users in 'regulier' en 'update'; alle bestaande users met person bekend
getNDSMap() - Static method in class cug.CugResources
 
getNDSMap() - Method in class cug.CugApp
 
getNdsMove() - Method in class cug.CugApp
nds-move is { ndsupdate | status user == NDSUser.UNKNOWN }
getNdsPTree() - Method in class cug.CugApp
alle users in 'regulier, 'update' en 'create'; alle users met person bekend; bestaande en niet-bestaande alle person hebben hier dus een user; gebruik deze als je een ptree wilt doorlopen.
getNdsUpdate() - Method in class cug.CugApp
 
getNdsUsers() - Method in class cug.CugApp
 
getNDSUsers() - Method in class cug.novell.NDSMap
NDSUsers te benaderen via object-name (verlies van gebruikers met gelijke naam)
getNode(String) - Method in class cug.ptree.PTree
 
getNodeBelow(String) - Method in class cug.ptree.PTree
lookup
getNodeByName(String) - Method in class cug.ptree.PTree
Deprecated.  
getNodeIt() - Method in class cug.ptree.PTree
 
getOrCreateNode(String) - Method in class cug.ptree.PTree
useful when tree is filled on the fly
getOutputDir() - Static method in class cug.RapportGenerator
 
getPaddedString(char, int, int) - Static method in class util.Util
make string for int value
getParamName(String) - Static method in class cug.CreateParams
 
getParent() - Method in class cug.ptree.PTree
 
getParent() - Method in class util.Person
Deprecated.  
getParentCode() - Method in class cug.ptree.PTree
extract parentcode from code string ( !
getParents() - Method in class cug.ptree.PTree
Deprecated.  
getPassword() - Method in class cug.novell.NDSUser
 
getPerson() - Method in class cug.novell.NDSUser
 
getPerson(String) - Method in class cug.ptree.PTree
retrieve person by personID
getPersonBelow(String) - Method in class cug.ptree.PTree
retrieve person by personID in this and all nodes below
getPersonID() - Method in class cug.ptree.PTreeMemberRec
 
getPersonID() - Method in class util.Person
 
getPersonIt() - Method in class cug.ptree.PTree
order by personID
getPersonsBelow() - Method in class cug.ptree.PTree
 
getPersonsBelowIt() - Method in class cug.ptree.PTree
natural order
getPersonSortIt() - Method in class cug.ptree.PTree
natural order of Person (names)
getPersonSortIt(Comparator) - Method in class cug.ptree.PTree
 
getPostOffice() - Method in class cug.novell.NDSContainer
 
getPrintWriter(String) - Static method in class cug.RapportGenerator
hulp functie om via een naam een printwriter te krijgen op output-dir kan ook relatief zijn: 'create/rapport.csv'; filenotfound wordt afgevangen, geeft dan een printwriter naar System.out
getPrintWriter(String) - Static method in class jdbc.util.JdbcSchema
 
getPrintWriter(String, boolean) - Static method in class cug.RapportGenerator
hulp functie om via een naam een printwriter te krijgen op output-dir kan ook relatief zijn: 'create/rapport.csv'; filenotfound wordt afgevangen, geeft dan een printwriter naar System.out
getPrintWriterForContainer(NDSContainer, String, String) - Static method in class cug.RapportGenerator
hulp functie om via een NDSContainer een printwriter te krijgen naar een file in outputdir
getPrintWriterForPTree(PTree, String, String) - Static method in class cug.RapportGenerator
hulp functie om voor een PTree een printwriter te krijgen naar een file in outputdir
getProperties() - Method in class cug.ptree.PTreeAtts
 
getProperty(String) - Method in class cug.report.NGWImportRapport
 
getPTree() - Static method in class cug.CugResources
 
getPTree() - Method in class cug.CugApp
 
getPTree() - Method in class cug.ptree.PTreeOwnerImpl
 
getPTree() - Method in interface cug.ptree.PTreeOwner
return main ptree ie the ptree that is always found
getPTree(String) - Static method in class cug.CugResources
verzoek wordt doorgegeven aan gekoppelde org; TD verplaats code
getPTree(String) - Method in class cug.ptree.PTreeOwnerImpl
 
getPTree(String) - Method in interface cug.ptree.PTreeOwner
 
getPTree(String) - Method in class cug.ptree.PTreeBuilder
lookup PTree in list
getPTreeAtts() - Method in class cug.ptree.PTree
 
getPTreeCode() - Method in class cug.ptree.PTreeAttRec
 
getRegisteredParams() - Static method in class cug.novell.UImportParams
 
getRegisteredParams() - Static method in class cug.novell.CreateParamConstants
 
getRoot() - Method in class cug.ptree.PTree
 
getRootCodes() - Method in class cug.ptree.PTreeOwnerImpl
 
getRootCodes() - Method in interface cug.ptree.PTreeOwner
 
getSize() - Method in class cug.novell.NDSMap
 
getSlice(String, String) - Method in class util.Configuration
return property with all key/values with key with given prefix and suffix
getSliceIt(String, String) - Method in class util.Configuration
 
getSortName() - Method in class util.Name_NL
 
getSortName() - Method in interface util.INames
 
getStatus() - Method in class cug.novell.NDSUser
 
getStatus() - Method in class util.Person
 
getStrict(String) - Method in class util.Configuration
return value if key is
getString(int) - Method in class jdbc.AbstractTextRecord
geeft waarde voor veld met volgnummer
getString(String) - Method in class jdbc.AbstractTextRecord
zoek de waarde voor veld met naam
getTables() - Method in class cug.Installer
 
getTargetDS() - Static method in class cug.CugResources
 
getText() - Static method in class util.Usage
 
getUImportParams() - Static method in class cug.CugResources
 
getUpdateUsersFromTable() - Static method in class cug.CugResources
 
getUserByName(String) - Method in class cug.novell.NDSMap
 
getUserID() - Method in class util.Person
 
getUserIt() - Method in class cug.novell.NDSMap
 
getUsersFromTable(NTable) - Static method in class cug.CugResources
bouw NDSMap op basis van inhoud NTable
getUsersInContext(Collection) - Method in class cug.novell.NDSMap
selecteer de users in deze nds-map die in bepaalde containers voorkomen
getUsersInPTree(NDSMap, PTree) - Static method in class cug.CugApp
selecteer die gebruikers in een zekere nds-map, die behoren tot een zekere ptree gaat met een iterator over nds-map; gebruik als nds-map kleiner is dan ptree
getUsersInPTree(PTree, NDSMap) - Static method in class cug.CugApp
selecteer die gebruikers in een zekere nds-map, die behoren tot een zekere ptree gaat met een iterator over ptree; gebruik als ptree kleiner is dan nds-map (zelden)
getUsersWithStatus(int) - Method in class cug.novell.NDSMap
geef een deelverzameling; alle gebruikers met status param
getValue() - Method in class cug.ptree.PTreeAttRec
 
getZeroPaddedString(int, int) - Static method in class util.Util
make string for int value
gFn - Static variable in class cug.Installer
 
groepContainerM - Static variable in class cug.CugResources
mapping van groepnaam naar containernaam middel om via de naam van een groep waar een persoon in thuishoort, de container van de bijbehorende nds-user te vinden
groepContainerM - Variable in class cug.CugApp
koppeling van groepnamen naar containernamen; (voorts groep-map)
GroepContainerTable - class cug.tables.GroepContainerTable.
 
GroepContainerTable(DataSource) - Constructor for class cug.tables.GroepContainerTable
 

H

hasColumnName(String) - Method in class jdbc.AbstractTable
 
hasData - Variable in class cug.novell.NDSMap
wordt op false gezet in de constructor en removeAll() wordt true
hasData() - Method in class cug.novell.NDSMap
Deprecated.  
hasDigit(String) - Static method in class util.Util
 
hasKeyUser(String) - Method in class cug.novell.NDSMap
 
hasUsers() - Method in class cug.novell.NDSMap
 
header - Variable in class util.TxtReport
column names
host - Variable in class jdbc.MySQLDataSource
 

I

id - Variable in class util.Names2ID
 
idf - Variable in class cug.ptree.RStones
 
idFactory - Static variable in class cug.CugResources
factory voor nieuwe userids
IDFactory - class util.IDFactory.
collection of string id's; all keys are lowerCase ascii7; createUniqueID() returns a string which is added to this collection length of keys can be limited by setMaxLength()
IDFactory() - Constructor for class util.IDFactory
 
idfKey(String) - Static method in class util.IDFactory
translate string to id-factory key: lowercase ascii string
idMaxLen - Static variable in class cug.CreateParams
 
IDObject - interface util.IDObject.
 
idPattern - Static variable in class cug.CreateParams
 
idPattern - Static variable in class util.Names2ID
pattern to create ID; createID pseudo grammar createID = select-letter* select-letter = letter | letter '+' | letter '*' letter = 'F' | 'I' | 'L' '+' is used to extract all first-letters; eg 'john-ross' -> 'jr' '*' is used to extract all letters single letter is used to extract 1 letter default 'F*I+L*'
idTemplate - Variable in class cug.ptree.RStones
 
importDS - Static variable in class cug.CugResources
datasource waar alleen van gelezen wordt
importeerNDSExport() - Static method in class cug.Main
lees nds-export in en plaats resultaat in tabel in doeldsn
importeerPTree() - Static method in class cug.Main
 
INames - interface util.INames.
interface for an object with a regular human name
index - Static variable in class cug.CreateParams
index om geldige propertynaam terug te vertalen naar geldige novell naam
infixID - Variable in class util.Names2ID
infix replaced by corresponding value in Name2IDSubstitution_NL2
infixIt - Variable in class util.Names2ID
character iterator for each contents of infixID
init() - Method in class cug.CugApp
koppelt gebruikers aan personen en zoekt daarna delete gebruikers (niet gekoppeld aan persoon)
initAtts(String, String, int) - Method in class cug.novell.NDSUser
 
initCfgText() - Method in class cug.report.UImportCfg
 
initConnection() - Method in class jdbc.MySQLDataSource
 
initConnection() - Method in class jdbc.MsJetDataSource
 
initConnection() - Method in class jdbc.DataSource
 
initContainer(String) - Method in class cug.novell.NDSContainer
verwerk parameter tot container, alles achter eerste '.' is context als geen '.' gevonden wordt, wordt de context op '_root_' gezet
initContext() - Method in class cug.novell.NDSUser
maak context uit dn als context niet bekend is
initControlValues() - Method in class cug.report.UImportCfg
 
initCreateParams() - Static method in class cug.CugResources
 
initFieldText() - Method in class cug.report.UImportCfg
 
initFromTables() - Method in class cug.CugApp
lees de ndsCreate en ndsUpdate in vanaf de n-tabellen, gebruik alleen die gebruikers die bij deze ptree horen; ndsUsers en ndsDelete wordt gevuld in setPTree(); ndsCreate en ndsUpdate vanaf de de resp. tabellen; users die ook in update voorkomen worden verwijderd uit delete de n-tabellen kunnen nabewerkt zijn, waardoor de relatie met ndsUsers onnauwkeurig kan worden ??
initGroepContainer() - Static method in class cug.CugResources
lees tabel met mapping opleiding > container in
initGroupContainerTable(GroepContainerTable) - Method in class cug.Installer
 
initGroupContainerTableScript(GroepContainerTable) - Method in class cug.Installer
 
initIDNames() - Method in class util.Names2ID
 
initName() - Method in class cug.novell.NDSUser
maak name uit dn als name niet bekend is name altijd lowercase
initNames(String[]) - Method in class util.Name_NL
 
initNames(String, String, String, String, String, String) - Method in class util.Name_NL
 
initNDSData() - Static method in class cug.CugResources
lees nds-gegevens in
initPTreeData() - Static method in class cug.CugResources
verzoek wordt doorgegeven aan gekoppelde org; wordt 1x gehonoreerd evt aan/uit te zetten dmv boolean 'doInitPTreeData' (binnen package)
initStringArray(int) - Static method in class util.Util
 
initTypeMap() - Static method in class jdbc.util.JdbcSchema
 
initUImportParams() - Static method in class cug.CugResources
 
insertDifference(Vector) - Method in class jdbc.AbstractTable
 
insertInto(Map) - Method in class cug.tables.GroepContainerTable
 
insertInto(Vector) - Method in class jdbc.AbstractTable
insert all object in vector call insertRec (which should be implemented in subclass)
insertRec(PreparedStatement, Object) - Method in class cug.ptree.PTreeTable
 
insertRec(PreparedStatement, Object) - Method in class cug.ptree.PTreeMemberTable
 
insertRec(PreparedStatement, Object) - Method in class cug.ptree.PTreeAttsTable
 
insertRec(PreparedStatement, Object) - Method in class cug.ptree.PersonTable
 
insertRec(PreparedStatement, Object) - Method in class cug.tables.NUpdateTable
voeg 1 NDSUser in; override super; 'extra' veld container wordt hier iets anders gebruikt voor nds-user met NDSUser.UNKNOWN wordt de Person.connectedObject geinterpreteerd als containernaam om te ondersteunen dat nds-user verplaatst kan worden
insertRec(PreparedStatement, Object) - Method in class cug.tables.NTable
voeg 1 NDSUser in
insertRec(PreparedStatement, Object) - Method in class cug.tables.NDSExportTable
 
insertRec(PreparedStatement, Object) - Method in class cug.tables.GroepContainerTable
 
insertRec(PreparedStatement, Object) - Method in class jdbc.AbstractTable
insert 1 rec using PreparedStatement, call-back for insertInto( Vector ) has to be implemented if user of the table needs to call public insertInto( Vector ) does nothing by default
insertStringRecord(String[]) - Method in class jdbc.AbstractTable
insert 1 record; object values all string values
install() - Method in class cug.Installer
voor msjet-datasource: creeer de tabellen en laad waarden voor sysgroepcontainer voor mysql: laad waarden voor sysgroepcontainer
Installer - class cug.Installer.
installeert de toepassing; dwz bereid de jdbc-omgeving voor creeert de ptree tabellen en de nds tabellen op dsnTarget default waarden voor SysGroepContainer uit bestand 'install_initgroepcontainer.properties'
Installer(DataSource) - Constructor for class cug.Installer
 
inUse - Variable in class util.IDFactory
map of id's in use @see setInUse( Map m )
isBranch() - Method in class cug.ptree.PTree
no leaves && parent <> null
isGroup() - Method in class cug.ptree.PTree
no sub nodes
isRegisteredParam(String) - Static method in class cug.novell.UImportParams
 
isRegisteredParam(String) - Static method in class cug.novell.CreateParamConstants
 
isRoot() - Method in class cug.ptree.PTree
parent == null
isSubContainer(String, String) - Static method in class cug.novell.NDSContainerFactory
 
ix_createHomeDir - Static variable in class cug.report.UImportCfg
 
ix_deleteMailDir - Static variable in class cug.report.UImportCfg
 
ix_deleteProperty - Static variable in class cug.report.UImportCfg
 
ix_desc - Static variable in class cug.ptree.PTreeMemberRec
 
ix_firstName - Static variable in class cug.ptree.PersonTable
 
ix_FirstName - Static variable in class util.Name_NL
 
ix_formattedName - Static variable in class cug.ptree.PersonTable
 
ix_gender - Static variable in class cug.ptree.PersonTable
 
ix_groupCode - Static variable in class cug.ptree.PTreeMemberRec
 
ix_homeDirPath - Static variable in class cug.report.UImportCfg
 
ix_homeDirVol - Static variable in class cug.report.UImportCfg
 
ix_importMode - Static variable in class cug.report.UImportCfg
 
ix_Infix2 - Static variable in class util.Name_NL
 
ix_initials - Static variable in class cug.ptree.PersonTable
 
ix_Initials - Static variable in class util.Name_NL
 
ix_key - Static variable in class cug.ptree.PTreeAttRec
 
ix_key - Static variable in class cug.ptree.PersonTable
 
ix_lastName - Static variable in class cug.ptree.PersonTable
 
ix_LastName - Static variable in class util.Name_NL
 
ix_LastName2 - Static variable in class util.Name_NL
 
ix_maxDirRetry - Static variable in class cug.report.UImportCfg
 
ix_nameCx - Static variable in class cug.report.UImportCfg
 
ix_nameInfix - Static variable in class cug.ptree.PersonTable
 
ix_NameInfix - Static variable in class util.Name_NL
 
ix_personID - Static variable in class cug.ptree.PTreeMemberRec
 
ix_personID - Static variable in class cug.ptree.PersonTable
 
ix_primaryKey - Variable in class jdbc.AbstractTable
0-based column number of primary key column; default -1 (no primary key)
ix_ptreeCode - Static variable in class cug.ptree.PTreeAttRec
 
ix_quote - Static variable in class cug.report.UImportCfg
 
ix_replaceVal - Static variable in class cug.report.UImportCfg
 
ix_separator - Static variable in class cug.report.UImportCfg
 
ix_status - Static variable in class cug.ptree.PersonTable
 
ix_userID - Static variable in class cug.ptree.PersonTable
 
ix_useTemplate - Static variable in class cug.report.UImportCfg
 
ix_value - Static variable in class cug.ptree.PTreeAttRec
 

J

jdbc - package jdbc
 
jdbc.util - package jdbc.util
 
JdbcSchema - class jdbc.util.JdbcSchema.
utility to create report of table that can be reached through jdbc
JdbcSchema() - Constructor for class jdbc.util.JdbcSchema
 

K

key - Variable in class cug.novell.NDSUser
registratie-nummer in NDS
key - Variable in class cug.ptree.PTreeAttRec
 
key - Variable in class util.Person
key; identifies real life person; presumably unique in set default: null
keyProps - Static variable in class cug.CugParams
 
keyProps - Static variable in class cug.CreateParams
 
keyUsers - Variable in class cug.novell.NDSMap
index op key attribuut van nds-users users met key == null verdwijnen hier

L

lastLogin - Variable in class cug.novell.NDSUser
datum laatste login; blijft 'null' als waarde niet aan constructor wordt doorgegeven
lastName - Variable in class cug.novell.NDSUser
last name
lastNameID - Variable in class util.Names2ID
last name stripped of everything but letters
lastNameIt - Variable in class util.Names2ID
character iterator for each contents of lastNameID
leaves - Variable in class cug.ptree.PTree
Person instances belonging to this; only root PTree and groups have leaves
lines2tab(File, PrintWriter, int) - Static method in class util.Util
convert file to tabdelimited file has fields on lines, fixed number of lines
literalDelim - Static variable in class cug.report.NGWImportCfg
 
loadCugParams() - Static method in class cug.CugResources
inlezen configuratie: dsn-doel, dsnImport, orgClass en createparams file (connectByUserID, updateLookALikes) zie 'cugprogram.ini';
loadFromCP(String) - Method in class util.Configuration
use class-loader to search for fn

M

mailDomain - Variable in class cug.novell.NDSContainer
mailDomain; voor elke Container in systeem hetzelfde TD wijzigen in niet-static
Main - class cug.Main.
hier wordt het programma opgestart; tevens vindplaats voor allerlei statische data
Main() - Constructor for class cug.Main
 
main(String[]) - Static method in class cug.Main
main: [-install] | [-ndsimport] | [-import] [-update] [-clear] | [-test] instellingen uit cugprogram.ini worden geladen optie -install: richt database in op 'dsnTarget'; optie -ndsimport: doe een update van de ndsgegevens in 'target'; optie -import: importeer persoonsgegevens; optie -update: doe een update van de tabellen NCREATE, NUPDATE, NDELETE in 'target'; optie -clear: wis de inhoud van de tabellen NCREATE, NUPDATE, NDELETE in 'target'; okt 2001 - feb 2002
main(String[]) - Static method in class cug.ptree.TestPTree
 
main(String[]) - Static method in class cug.report.UImportCfg
 
main(String[]) - Static method in class cug.report.NGWImportCfg
 
main(String[]) - Static method in class jdbc.util.JdbcSchema
set properties: 'outputfile'
main(String[]) - Static method in class util.Usage
 
main(String[]) - Static method in class util.TestName_NL
 
main(String[]) - Static method in class util.TestConfiguration
 
maxLength - Static variable in class util.Names2ID
maximum length for ID default 0: unlimited
maxLength - Variable in class util.IDFactory
 
members - Variable in class cug.ptree.PTreeBuilder
list of all membershiprecords (ptree#, person#, role) (contents of PTreeMemberTable)
methods - Variable in class cug.report.CugReport
 
MsJetDataSource - class jdbc.MsJetDataSource.
 
MsJetDataSource(String) - Constructor for class jdbc.MsJetDataSource
 
MsJetDataSource(String, String, String) - Constructor for class jdbc.MsJetDataSource
 
msJetInstall() - Method in class cug.Installer
createTables(); createDataTables();
mtable - Variable in class cug.ptree.PTreeBuilder
 
mvFieldDelim - Static variable in class cug.report.NGWImportCfg
 
mySql - Static variable in class cug.CugParams
 
MySQLDataSource - class jdbc.MySQLDataSource.
 
MySQLDataSource(String) - Constructor for class jdbc.MySQLDataSource
 
MySQLDataSource(String, String, String) - Constructor for class jdbc.MySQLDataSource
 

N

N_createHomeDir - Static variable in class cug.report.UImportCfg
 
N_deleteMailDir - Static variable in class cug.report.UImportCfg
 
N_deleteProperty - Static variable in class cug.report.UImportCfg
 
N_firstField - Static variable in class cug.report.UImportCfg
eerste veld heeft altijd de naam: "NAME" (objectname of dn)
N_homeDirPath - Static variable in class cug.report.UImportCfg
 
N_homeDirVol - Static variable in class cug.report.UImportCfg
 
N_importMode - Static variable in class cug.report.UImportCfg
 
N_maxDirRetry - Static variable in class cug.report.UImportCfg
 
N_nameCx - Static variable in class cug.report.UImportCfg
 
N_quote - Static variable in class cug.report.UImportCfg
 
N_replaceVal - Static variable in class cug.report.UImportCfg
 
N_separator - Static variable in class cug.report.UImportCfg
 
N_useTemplate - Static variable in class cug.report.UImportCfg
 
name - Variable in class cug.novell.NDSUser
object naam; altijd lowercase
name - Variable in class cug.ptree.PTree
name
name - Static variable in class jdbc.util.JdbcSchema
 
Name_NL - class util.Name_NL.
parses a formatted name (lang NL) maintains separate parts of name; composes standard formats
Name_NL(String) - Constructor for class util.Name_NL
 
Name_NL(String, String, String) - Constructor for class util.Name_NL
don't parse
Name_NL(String, String, String, boolean) - Constructor for class util.Name_NL
 
Name_NL(String, String, String, String) - Constructor for class util.Name_NL
don't parse
Name_NL(String, String, String, String, String) - Constructor for class util.Name_NL
don't parse
names - Variable in class util.Person
names of person
names - Variable in class util.Name_NL
first name last name infix initials 2nd last name 2nd infix
names - Variable in class util.Names2ID
 
Names2ID - class util.Names2ID.
assemble legal ID-string from 3 name parts (last name, first name, infix name) verwerking van het bekende 'van de' probleem ( lang=NL ) <>infix between first and last name is common in dutch spelling folklore.
Names2ID(INames) - Constructor for class util.Names2ID
 
Names2ID(String) - Constructor for class util.Names2ID
create Names2ID based on full (formatted) name if param contains ',' lastname is part of fname before comma; otherwise firstname is considered part up to first space.
Names2ID(String, String, String) - Constructor for class util.Names2ID
create Names2ID based on last- first and infix name
NCreateTable - class cug.tables.NCreateTable.
 
NCreateTable(DataSource) - Constructor for class cug.tables.NCreateTable
 
NDeleteTable - class cug.tables.NDeleteTable.
 
NDeleteTable(DataSource) - Constructor for class cug.tables.NDeleteTable
 
NDSContainer - class cug.novell.NDSContainer.
voorstelling van een novell container in maildomein met bijbehorende postoffice alle waarden worden als string opgeslagen, wordt gebruikt om NDSUsers te markeren (FlyWeight)
NDSContainer() - Constructor for class cug.novell.NDSContainer
 
NDSContainerFactory - class cug.novell.NDSContainerFactory.
Abstract Factory voor NDSContainers; tevens Factory Method zorgt er voor dat er a) verschillende soorten containers geimplementeerd kunnen worden b) steeds maar 1 instantie is van elke container met bepaalde dn
NDSContainerFactory() - Constructor for class cug.novell.NDSContainerFactory
 
ndsCreate - Variable in class cug.CugApp
create lijst; niet bestaande nds-user met persoon bekend
ndsDelete - Variable in class cug.CugApp
delete lijst; nds-user met persoon onbekend
ndsExisting - Variable in class cug.CugApp
ndsUsers + ndsUpdate
NDSExportTable - class cug.tables.NDSExportTable.
 
NDSExportTable(DataSource) - Constructor for class cug.tables.NDSExportTable
 
ndsMap - Static variable in class cug.CugResources
compleet overzicht van de inhoud van NDSExport
ndsMap - Variable in class cug.CugApp
alle bestaande nds-users in de containers voor deze ptree initieel: alle bekende nds-users; (voorts nds-map)
NDSMap - class cug.novell.NDSMap.
geindexeerde blik op NDS; hier wordt een selectie van de beschikbare NDSContainers gekoppeld aan een selectie NDSUsers index NDSUsers op objectname, sleutelwaarde indexeer NDSContainers op dn met build vul je een nds-map met nds-users, er worden verwijzingen naar de bijbehorende containers aangemaakt, en de indexen worden aangemaakt.
NDSMap() - Constructor for class cug.novell.NDSMap
 
NDSMapRapport - class cug.report.NDSMapRapport.
algemeen tekst rapport; als SimpleNDSMapReport, maar met commentaar en meer beschrijvende tekst
NDSMapRapport(PrintWriter) - Constructor for class cug.report.NDSMapRapport
 
NDSMapRapport(PrintWriter, boolean) - Constructor for class cug.report.NDSMapRapport
 
NDSObjectI - interface cug.novell.NDSObjectI.
 
NDSOwner - interface cug.novell.NDSOwner.
interface bedoeld om lijst van alle gebruikers op te kunnen vragen
ndsPTree - Variable in class cug.CugApp
ndsUsers + ndsUpdate + ndsCreate
ndsUpdate - Variable in class cug.CugApp
update lijst; nds-user met persoon bekend van de nds-user klopt of het nummer niet of de context; in dit laatste geval wordt de status op UNKNOWN gezet users afkomstig uit 'update' zijn al geupdate in het geheugen, maw stemmen niet 1 op 1 overeen met de gegevens in de nds
NDSUser - class cug.novell.NDSUser.
voorstelling van NDS user
NDSUser(NDSContainer, Person, String) - Constructor for class cug.novell.NDSUser
constructor voor een gebruiker waarvan de dn nog gevormd moet worden sortName wordt gebruikt voor last name
NDSUser(Person, String) - Constructor for class cug.novell.NDSUser
constructor voor een create user waarvan de persoon en dn al bekend zijn; (NCreateTable) sortName wordt gebruikt voor last name
NDSUser(String) - Constructor for class cug.novell.NDSUser
 
NDSUser(String, String, String, String, Date) - Constructor for class cug.novell.NDSUser
Deprecated.  
NDSUser(String, String, String, String, Date, int) - Constructor for class cug.novell.NDSUser
constructor voor bestaande user ( NDSExportTable lastLogin krijgt een waarde )
ndsUsers - Variable in class cug.CugApp
reguliere gebruikers; nds-user met persoon bekend
ndsUsers - Variable in class cug.novell.NDSMap
index op name attribuut van nds-users users met dezelfde name overschrijven elkaar
NGWImportCfg - class cug.report.NGWImportCfg.
configuratie-bestand tbv NGWImportRapport
NGWImportCfg() - Constructor for class cug.report.NGWImportCfg
 
NGWImportRapport - class cug.report.NGWImportRapport.
tekst rapport tbv NGW import tool
NGWImportRapport(PrintWriter) - Constructor for class cug.report.NGWImportRapport
 
NGWImportRapport(PrintWriter, String[]) - Constructor for class cug.report.NGWImportRapport
stel statische gegevens in; niet mogelijk om verschillende typen ngw-import rapporten tegelijk te genereren
nl - Static variable in class cug.Installer
 
nl - Static variable in class cug.report.UImportCfg
 
nl - Static variable in class cug.report.NGWImportCfg
 
nl - Static variable in class jdbc.ConnectionInfo
 
nl - Static variable in class jdbc.AbstractTable
 
nl - Static variable in class jdbc.util.JdbcSchema
 
nl - Static variable in class util.Util
 
nl - Static variable in class util.Usage
 
nl - Static variable in class util.TxtReport
 
nocols - Static variable in class jdbc.AbstractTextRecord
 
noCols - Variable in class cug.report.UImportRapport
 
nodelist - Variable in class cug.ptree.PTree
branches and groups with parented by this
NTable - class cug.tables.NTable.
 
NTable(DataSource) - Constructor for class cug.tables.NTable
 
NUpdateTable - class cug.tables.NUpdateTable.
 
NUpdateTable(DataSource) - Constructor for class cug.tables.NUpdateTable
 

O

openText - Static variable in class cug.report.NGWImportCfg
 
openTxt - Static variable in class cug.report.UImportCfg
 
org - Static variable in class cug.CugResources
CugOrg die de NDS gebruikt en persoonsgegevens heeft; default CugOrgImpl
outputDir - Static variable in class cug.CugParams
 

P

parent - Variable in class cug.ptree.PTree
parent PTree
parseColonSeparatedList(String) - Static method in class util.Configuration
 
parseName_NL(String) - Static method in class util.Name_NL
parses 1 string containing a formatted name; strings after last comma are added to first name all strings starting with uppercase letters are added to first or lastname or initials words starting with lowercase letters or apostrophe are added to infix only words with uppercase letters and periods are added to initials
password - Variable in class cug.novell.NDSUser
wachtwoord '_xmts_'
password - Variable in class jdbc.DataSource
 
passwordLen - Static variable in class cug.CreateParams
 
passwordLen - Static variable in class util.Util
 
patternMap - Static variable in class util.Names2ID
regex map used to create user ID { "F", "firstName" }, { "I", "infix" }, { "L", "lastName" }
pcode - Variable in class cug.ptree.PTreeMemberRec
 
person - Variable in class cug.novell.NDSUser
bijbehorende persoon
Person - class util.Person.
representation of a real life person with person id and (system)user id
Person() - Constructor for class util.Person
 
Person(INames) - Constructor for class util.Person
 
Person(INames, Object) - Constructor for class util.Person
 
personID - Variable in class util.Person
key in administration system default: '_no_id_'
PersonTable - class cug.ptree.PersonTable.
 
PersonTable(DataSource) - Constructor for class cug.ptree.PersonTable
 
PN_AccountBalance - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_AccountDisabled - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_AccountHasExpirationDate - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_AllowUnlimitedCredit - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_AllowUserToChangePassword - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_City - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_DatePasswordExpires - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_DaysBetweenForcedChanges - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_DefaultServer - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_Department - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_Description - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_DN - Static variable in class cug.novell.CreateParamConstants
 
PN_EmailAddress - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_FacsimileTelephoneNumber - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_FaxNumber - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_ForeignEmailAddress - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_ForeignEmailAlias - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_fullName - Static variable in class cug.novell.CreateParamConstants
 
PN_FullName - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_GenerationalQualifier - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_givenName - Static variable in class cug.novell.CreateParamConstants
 
PN_GivenName - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_GraceLoginsAllowed - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_group - Static variable in class cug.novell.CreateParamConstants
 
PN_GroupMembership - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_homeDir - Static variable in class cug.novell.CreateParamConstants
 
PN_HomeDirectory - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_Initials - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_iwsDomain - Static variable in class cug.novell.CreateParamConstants
 
PN_iwsGroup - Static variable in class cug.novell.CreateParamConstants
 
PN_Language - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_lastName - Static variable in class cug.novell.CreateParamConstants
 
PN_LastName - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_location - Static variable in class cug.novell.CreateParamConstants
 
PN_Location - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_LoginDisabled - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_LoginExpirationTime - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_loginGrace - Static variable in class cug.novell.CreateParamConstants
 
PN_LoginGraceLimit - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_loginGraceRemaining - Static variable in class cug.novell.CreateParamConstants
verwijderen: voor nieuwe gebruiker is deze waarde altijd identiek aan het maximaal aantal grace logins?
PN_LoginGraceRemaining - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_LoginMaximumSimultaneous - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_LoginScript - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_LowBalanceLimit - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_MailboxID - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_MailboxLocation - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_MailingLabelInformation - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_MaximumConnections - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_messageServer - Static variable in class cug.novell.CreateParamConstants
 
PN_MiddleInitial - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_MinimumAccountBalance - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_MinimumPasswordLength - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_ngwAccount - Static variable in class cug.novell.CreateParamConstants
 
PN_ngwObject - Static variable in class cug.novell.CreateParamConstants
 
PN_ngwPassword - Static variable in class cug.novell.CreateParamConstants
 
PN_ngwPostoffice - Static variable in class cug.novell.CreateParamConstants
 
PN_ngwVisibility - Static variable in class cug.novell.CreateParamConstants
 
PN_OtherNames - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_OU - Static variable in class cug.novell.CreateParamConstants
 
PN_password - Static variable in class cug.novell.CreateParamConstants
 
PN_Password - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_PasswordAllowChange - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_passwordChange - Static variable in class cug.novell.CreateParamConstants
 
PN_PasswordExpirationInterval - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_PasswordExpirationTime - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_passwordExpireInterval - Static variable in class cug.novell.CreateParamConstants
 
PN_passwordExpireTime - Static variable in class cug.novell.CreateParamConstants
 
PN_passwordLen - Static variable in class cug.novell.CreateParamConstants
 
PN_PasswordMinimumLength - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_passwordRequired - Static variable in class cug.novell.CreateParamConstants
 
PN_PasswordRequired - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_passwordUnique - Static variable in class cug.novell.CreateParamConstants
 
PN_PasswordUniqueRequired - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_PostalAddress - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_PostalZipCode - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_PostOfficeBox - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_Profile - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_RemainingGraceLogins - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_RequireaPassword - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_RequireUniquePasswords - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_SecurityEquals - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_SecurityEqualTo - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_SeeAlso - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_Skip - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_StateorProvince - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_StreetAddress - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_Telephone - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_TelephoneNumber - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_Title - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
PN_userKey - Static variable in class cug.novell.CreateParamConstants
nds attribuut toegevoegd door gebruiker (hsbos.nl)
PN_VolumeRestrictions - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
postOffice - Variable in class cug.novell.NDSContainer
bijbehorende post office
prepareInsertInto() - Method in class jdbc.AbstractTable
create appropriate PreparedStatement
printHeader - Variable in class util.TxtReport
 
printMsg(String, String) - Method in class cug.RapportGenerator
 
printNDSMap(String, NDSMap) - Method in class cug.RapportGenerator
 
printNDSMap(String, NDSMap, String) - Method in class cug.RapportGenerator
 
printNDSUsers(String, List, String) - Method in class cug.RapportGenerator
 
printPTree(PTree, String) - Method in class cug.RapportGenerator
 
printUsers - Variable in class cug.report.NDSMapRapport
print alle users, of alleen de beschrijving
printWriter - Variable in class util.TxtReport
 
propNames - Variable in class cug.report.UImportCfg
 
ptable - Variable in class cug.ptree.PTreeBuilder
 
ptcode - Variable in class cug.ptree.PTreeAttRec
 
ptree - Variable in class cug.CugApp
ptree bevat alle bekende personen in een ptree-structuur
PTree - class cug.ptree.PTree.
Tree to store Person objects typical representation of organization (left to right this time): O.OU.OU.person etc.
PTree(PTree, String) - Constructor for class cug.ptree.PTree
 
PTree(String, String) - Constructor for class cug.ptree.PTree
create PTree as root
PTreeAttRec - class cug.ptree.PTreeAttRec.
 
PTreeAttRec(String, String, String) - Constructor for class cug.ptree.PTreeAttRec
 
PTreeAtts - class cug.ptree.PTreeAtts.
 
PTreeAtts() - Constructor for class cug.ptree.PTreeAtts
 
PTreeAttsTable - class cug.ptree.PTreeAttsTable.
 
PTreeAttsTable(DataSource) - Constructor for class cug.ptree.PTreeAttsTable
 
PTreeBuilder - class cug.ptree.PTreeBuilder.
builder for ptree incl. jdbc based persistence layer
PTreeBuilder() - Constructor for class cug.ptree.PTreeBuilder
 
PTreeBuilder(DataSource) - Constructor for class cug.ptree.PTreeBuilder
connect to default tables on param DataSource
PTreeBuilder(PersonTable, PTreeTable, PTreeMemberTable, PTreeAttsTable) - Constructor for class cug.ptree.PTreeBuilder
connect to 4 param tables
PTreeMemberRec - class cug.ptree.PTreeMemberRec.
 
PTreeMemberRec(String, String, String) - Constructor for class cug.ptree.PTreeMemberRec
 
PTreeMemberTable - class cug.ptree.PTreeMemberTable.
 
PTreeMemberTable(DataSource) - Constructor for class cug.ptree.PTreeMemberTable
 
PTreeOwner - interface cug.ptree.PTreeOwner.
interface for an object that owns 1 or more PTrees; (pluggability)
PTreeOwnerImpl - class cug.ptree.PTreeOwnerImpl.
null implementation of PTreeOwner
PTreeOwnerImpl() - Constructor for class cug.ptree.PTreeOwnerImpl
 
PTreeTable - class cug.ptree.PTreeTable.
 
PTreeTable(DataSource) - Constructor for class cug.ptree.PTreeTable
 
pttable - Variable in class cug.ptree.PTreeBuilder
 

R

rand - Static variable in class util.Util
 
RapportGenerator - class cug.RapportGenerator.
bemiddelt de aanroep van rapporten uit cug.report (proxy) hier worden de printwriters aangemaakt en bestandsnamen gegenereerd
RapportGenerator() - Constructor for class cug.RapportGenerator
 
rebuild() - Method in class cug.ptree.PTreeBuilder
 
rebuildUsers() - Method in class cug.novell.NDSMap
Deprecated.  
recordDelim - Static variable in class cug.report.NGWImportCfg
 
registered - Static variable in class cug.novell.UImportParams
 
registered - Static variable in class cug.novell.CreateParamConstants
 
removeAll() - Method in class cug.novell.NDSMap
 
removeAll() - Method in class cug.ptree.PTreeBuilder
 
removeAll() - Method in class cug.ptree.PTree
empty nodelist and leaves;
removeAll() - Method in class jdbc.AbstractTable
 
removeSpace(String) - Static method in class util.Util
 
removeUser(NDSUser) - Method in class cug.novell.NDSMap
:info: verwijderen niet consequent als user niet voorkomt in names of keys index :info: kan user niet verwijderen als hij niet in all zit :error: poging null user te vewijderen
report(List) - Method in class cug.report.SimpleNDSMapReport
print regels voor alle nds-users in een lijst
report(List, String) - Method in class cug.report.NDSMapRapport
print een lijst nds-users met een beschrijvende tekst erboven
report(NDSContainer) - Method in class cug.report.NDSMapRapport
print dn en postoffice voor een nds-container
report(NDSMap) - Method in class cug.report.UImportRapport
 
report(NDSMap) - Method in class cug.report.SimpleNDSMapReport
print regels voor alle nds-users in nds-map
report(NDSMap, String) - Method in class cug.report.NDSMapRapport
print de inhoud van een nds-map met kengetallen: aantal users; aantal verschillende namen; aantal verschillende sleutels; print per container een beschrijvende regel print per container ook regels voor alle users als printUsers true is; print anders alleen het aantal users in de nds-container
report(NDSUser) - Method in class cug.report.UImportRapport
 
report(NDSUser) - Method in class cug.report.SimpleNDSMapReport
default: toString() print 1 regel voor 1 nds-user
report(NDSUser) - Method in class cug.report.NGWImportRapport
 
report(NDSUser) - Method in class cug.report.NDSMapRapport
print 1 nds-user; key, dn, sorteernaam en datum laatste login '+' geeft aan dat de status NDSUser.CREATE is; '?'
report(NDSUser) - Method in class cug.report.CugReport
print 1 regel voor 1 nds-user
report(NDSUser) - Method in class cug.report.BBCreateRapport
minimaal rapport voor nds-user; werkt alleen als persoon gekoppeld is gaat er van uit dat nds-user een mail-adres heeft gelijk aan zijn userid wordt waarschijnlijk opnieuw geimplementeerd in sub-class gebruik wel 'writeRec()' ipv 'TxtReport.writeLine()' om ook rol en availability toe te voegen
report(PrintWriter) - Method in class cug.report.UImportCfg
voer rapport uit
report(PrintWriter, PTree) - Static method in class cug.ptree.PTree
diagnostic report print contents of PTree depth first to printwriter (simple text)
report(PrintWriter, String, String) - Static method in class cug.report.NGWImportCfg
voor rapport uit
reportMetaData(ResultSetMetaData) - Static method in class jdbc.util.JdbcSchema
 
reset() - Method in class cug.CugApp
users, create, delete en update worden leeggemaakt; nds-map verwijst naar de volledige nds-map uit CugResources; groep-map idem m.m.
resetConnection() - Method in class jdbc.DataSource
 
resetNDSMap() - Static method in class cug.CugResources
 
role - Variable in class cug.report.BBCreateRapport
rol; standaard '1' (Student)
RStones - class cug.ptree.RStones.
 
RStones() - Constructor for class cug.ptree.RStones
 

S

select(String) - Method in class jdbc.DataSource
 
selectAll() - Method in class jdbc.AbstractTable
create connection and return all records in ResultSet
selectRec(ResultSet) - Method in class cug.ptree.PTreeTable
kan parent niet zetten
selectRec(ResultSet) - Method in class cug.ptree.PTreeMemberTable
 
selectRec(ResultSet) - Method in class cug.ptree.PTreeAttsTable
 
selectRec(ResultSet) - Method in class cug.ptree.PersonTable
 
selectRec(ResultSet) - Method in class cug.tables.NTable
retourneert NDSUsers
selectRec(ResultSet) - Method in class cug.tables.NDSExportTable
 
selectRec(ResultSet) - Method in class jdbc.AbstractTable
assemble 1 Object based on 1 ResultSet item has to be implemented if client needs to use public Vector get( String sqlStatement ) returns null if not overridden in subclass
selectUsersInContext(String) - Method in class cug.novell.NDSMap
zoek in allUsers
selectUsersInContext(String, Collection) - Static method in class cug.novell.NDSMap
selecteer uit een lijst van users de users in context van param; (nu.getContext().indexOf( param ) > -1)
selectUsersInContextIt(String) - Method in class cug.novell.NDSMap
 
sep - Static variable in class cug.report.UImportCfg
 
sep - Static variable in class util.Name_NL
'hyphen'
setAttribute(String, String) - Method in class cug.ptree.PTreeAtts
 
setAttribute(String, String) - Method in class cug.ptree.PTree
public interface to ptree-atts
setAtts(String[]) - Method in class jdbc.AbstractTextRecord
 
setAvailability(boolean) - Method in class cug.report.BBCreateRapport
wijzig availability voor alle regels van het rapport
setCode() - Method in class cug.ptree.PTree
write once set code based on name (no whitespace, uppercase) and parent-code called in setParent to reset code
setCode(String) - Method in class cug.ptree.PTree
write once; use to set code if parent is not yet known (asynchronous initialization) code is set again if parent is set
setColPrimaryKey(int) - Method in class jdbc.AbstractTable
 
setColumnNames(String[]) - Static method in class jdbc.AbstractTextRecord
altijd aanroepen voor gebruik constructor.
setConnectedObject(Object) - Method in class util.Person
 
setContext(NDSContainer) - Method in class cug.novell.NDSUser
alleen als de NDSContainer bij aanroeper bekend is
setContext(String) - Method in class cug.novell.NDSUser
wordt vaak aangeroepen; vraagt een NDSContainer aan NDSContainerFactory
setControlValues(Properties) - Method in class cug.report.UImportCfg
kopieer bekende control-waarden uit param Properties
setCugOrgClass(String) - Static method in class cug.CugResources
stel in welke class gebruikt wordt als CugOrg default 'cug.CugOrgImpl'; blijft onveranderd als a) Class.forName() niet lukt; b) geen instantie gemaakt kan worden; c) cast naar CugOrg niet lukt
setFieldOrder(String[]) - Method in class cug.report.UImportCfg
voeg alleen geldige velden in
setFieldOrder(String[]) - Static method in class cug.report.NGWImportCfg
 
setGender(String) - Method in class util.Person
 
setHeader(String[]) - Method in class util.TxtReport
call before writeLine() if strict == true if header is set, first line of output is always header
setID(String) - Method in class util.Names2ID
 
setID(String) - Method in interface util.IDObject
 
setIDPattern(String) - Static method in class util.Names2ID
 
setInitials(String) - Method in class util.Name_NL
 
setInUseMap(Map) - Method in class util.IDFactory
 
setKey(String) - Method in class cug.novell.NDSUser
 
setKey(String) - Method in class util.Person
write once
setLastName(String) - Method in class cug.novell.NDSUser
 
setLastName2(String) - Method in class util.Name_NL
 
setMailDomain(String) - Method in class cug.novell.NDSContainer
was eerst static; dit leidt tot eigenaardig idioom en beperking 1 domain per CugOrg
setMaxLength(int) - Static method in class util.Names2ID
 
setMaxLength(int) - Method in class util.IDFactory
 
setName(String) - Method in class cug.novell.NDSContainer
functie om bij een naam waarden voor 'container', 'context' and 'postOffice' te initialiseren;
setNameInfix2(String) - Method in class util.Name_NL
 
setNames(INames) - Method in class util.Person
 
setNames(INames) - Method in class util.Names2ID
 
setNDSContainerClassName(String) - Static method in class cug.novell.NDSContainerFactory
stel in welke class gebruikt wordt om NDSContainers aan te maken in createNDSContainer() default 'cug.novell.NDSContainer'; blijft onveranderd als a) Class.forName() niet lukt; b) geen instantie gemaakt kan worden; c) cast naar NDSContainer niet lukt
setParent(PTree) - Method in class cug.ptree.PTree
write once; resets code :warn: ptree is moved if code is changed after reset :error: parent already set'
setPassword(String) - Method in class cug.novell.NDSUser
 
setPasswordLength(int) - Static method in class util.Util
 
setPerson(Person) - Method in class cug.novell.NDSUser
 
setPersonID(String) - Method in class util.Person
 
setPostOffice(String) - Method in class cug.novell.NDSContainer
 
setProperties(Properties) - Method in class cug.report.NGWImportRapport
stel constanten in voor rapport; vertaal novell-props naar volledige novellnamen
setPTree(PTree) - Method in class cug.CugApp
geef een waarde voor de hoofd ptree van deze app; zoek juiste waarden bij groep-map en nds-map
setPTree(String) - Method in class cug.CugApp
verander van ptree via ptree-code
setRole(int) - Method in class cug.report.BBCreateRapport
wijzig rol voor alle regels van het rapport
setStatus(int) - Method in class cug.novell.NDSUser
 
setStatus(int) - Method in class util.Person
 
setup() - Static method in class cug.CugResources
 
setupName2ID() - Static method in class cug.CugResources
stel util.Name2ID_NL in; sjabloon; id's in gebruik worden ingelezen vanuit NDSEXPORT en NCREATE onderdeel van setupNDSData() standaardlengte wachtwoord: 20 (indicatie dat createparams niet goed geladen zijn)
setUserID(String) - Method in class util.Person
 
setValues(ResultSet) - Method in class jdbc.AbstractTextRecord
 
SimpleNDSMapReport - class cug.report.SimpleNDSMapReport.
basis om nds-users in een bepaalde nds-map te rapporteren
SimpleNDSMapReport(PrintWriter) - Constructor for class cug.report.SimpleNDSMapReport
FORMAT_FREE rapport
SimpleNDSMapReport(PrintWriter, int) - Constructor for class cug.report.SimpleNDSMapReport
 
skipUpdateUserID - Static variable in class cug.Main
beter om userid update in msjet (access) over te slaan ??
splitDirFile(String) - Static method in class util.Util
 
sqlCreateTable() - Method in class jdbc.AbstractTable
build sql statement create table; all fields VarChar( <defaultFieldLenght> ) for fieldnames ending in 'DATE' a Date field is created for fieldnames ending in '_INT', a (MSJet) Long field is created
sqlInsert(String[]) - Method in class jdbc.AbstractTable
build sql statement build statementstring to prepare insert for 1 full record: 'INSERT INTO <table> (<field1>, <field2> ...)
sqlPrepareInsertInto() - Method in class jdbc.AbstractTable
build sql statement prepare statement for 1 record: 'INSERT INTO <tabel> (<veld1>, <veld2>) VALUES ( ?
sqlSelectAll() - Method in class jdbc.AbstractTable
build sql statement
sqlUpdateStringVal(Object, String, String) - Method in class jdbc.AbstractTable
build sql statement build statementstring to update 1 string val in 1 record 'UPDATE <table> SET (<field1> = WHERE <field0> = 'key';'
sqlUpdateVal(String, String, String, String) - Method in class jdbc.AbstractTable
 
squote(String) - Static method in class jdbc.AbstractTable
 
status - Variable in class cug.novell.NDSUser
CREATE, ENABLED, DISABLED, UNKNOWN; default UNKNOWN
status - Variable in class util.Person
support for int status ( >= 0 ) default: 0
storePersons() - Method in class cug.ptree.PTreeBuilder
delete contents of person table and fill with all persons in all trees in treelist
storePersons(PTree) - Method in class cug.ptree.PTreeBuilder
 
storeTree(PTree) - Method in class cug.ptree.PTreeBuilder
store 1 ptree
storeTrees() - Method in class cug.ptree.PTreeBuilder
delete contents of ptree-, ptreemember and ptreeatts table and fill with all trees in treeList
strict - Variable in class util.TxtReport
check if number of fields matches number of columnnames
strictLookALikes - Static variable in class cug.CugApp
beschouw alleen lookalikes in dezelfde container als geldig
structDelim - Static variable in class cug.report.NGWImportCfg
 
subtract(NDSMap) - Method in class cug.novell.NDSMap
verwijderd nds-user met dezelfde name, of eventueel met dezelfde key :warn: user verwijderd op basis van key

T

tab - Static variable in class cug.report.UImportCfg
 
tab - Static variable in class util.TxtReport
 
tabDelimitedRecord(String[]) - Static method in class util.Util
 
target - Variable in class cug.Installer
 
targetDS - Static variable in class cug.CugResources
datasource waar ook gegevens geplaatst worden; moet verplicht ingesteld worden in 'cugprogram.ini'
TestConfiguration - class util.TestConfiguration.
 
TestConfiguration() - Constructor for class util.TestConfiguration
 
TestName_NL - class util.TestName_NL.
 
TestName_NL() - Constructor for class util.TestName_NL
 
TestPTree - class cug.ptree.TestPTree.
static String fn = "PTreeTest.txt"; public static void main( String[] args ) { if ( args.length > 0 ) fn = args[0]; try { RStones rs = new RStones(); rs.build(); PrintWriter pw = new PrintWriter( new FileOutputStream( fn ) ); PTree.report( pw, rs ); pw.close(); String s = "not mick jagger"; PTree pt = rs.getNode( s ); Iterator it = pt.getPersonsBelowIt(); while ( it.hasNext() ) { Person p = (Person)it.next(); System.err.println( p.toString() ); } } catch ( Exception ex ) { ex.printStackTrace(); System.exit( 1 ); } } } class RStones extends PTree { IDFactory idf = new IDFactory(); RStones() { super( "rolling stones" ); } public void build() throws Exception { String idTemplate = "rs_1"; Person m = new Person( new Name_NL( "Mick Jagger" ) ); m.setPersonID( idf.createUniqueID( idTemplate ) ); Person k = new Person( new Name_NL( "Keith Richards" ) ); k.setPersonID( idf.createUniqueID( idTemplate ) ); Person b = new Person( new Name_NL( "Brian Jones" ) ); b.setPersonID( idf.createUniqueID( idTemplate ) ); Person c = new Person( new Name_NL( "Charlie Watts" ) ); c.setPersonID( idf.createUniqueID( idTemplate ) ); Person w = new Person( new Name_NL( "Bill Wyman" ) ); w.setPersonID( idf.createUniqueID( idTemplate ) ); PTree pt = createNode( "singers" ); pt.addPerson( m ); pt.addPerson( b ); addNode( pt ); pt = createNode( "rhythm" ); pt.addPerson( c ); pt.addPerson( w ); addNode( pt ); PTree branch = createNode( "not mick jagger" ); pt = branch.createNode( "string" ); pt.addPerson( k ); pt.addPerson( b ); pt.addPerson( w ); branch.addNode( pt ); pt = branch.createNode( "older" ); pt.addPerson( b ); pt.addPerson( c ); branch.addNode( pt ); addNode( branch ); } }
TestPTree() - Constructor for class cug.ptree.TestPTree
 
toString() - Method in class cug.novell.NDSUser
 
toString() - Method in class jdbc.AbstractTable
 
toString() - Method in class util.Person
 
toString() - Method in class util.Names2ID
 
translate(Properties) - Static method in class cug.CreateParams
vertaal waarden bij sleutels in index naar de oorspronkelijke novellnaam; bv 'PasswordAllowChange' --> 'Password Allow Change' etc ; maw maak opvraagbaar via novell-naam
translate(Properties) - Static method in class cug.report.UImportCfg
vertaal waarden bij sleutels in index naar de oorspronkelijke novellnaam; maw maak opvraagbaar via novell-naam
translate2ASCII(String) - Static method in class util.Util
attempt to translate 'upper-ascii' to real ascii; does this by casting char to int etc.
transLatin1Ascii7 - Static variable in class util.Util
tranlations of iso-latin characters from 192 upwards to ascii7
treeList - Variable in class cug.ptree.PTreeBuilder
list of all PTree roots held by builder
treeMap - Variable in class cug.ptree.PTreeBuilder
map of all nodes held by builder; code -> PTree if builder uses tables to build: contentsMap of PTreeTable
TxtReport - class util.TxtReport.
base class for text report; comma-separated, tab-delimited or free form (space delimited)
TxtReport(Writer) - Constructor for class util.TxtReport
default format is FORMAT_TAB
TxtReport(Writer, int) - Constructor for class util.TxtReport
create TxtReport; create printwriter based on param writer to enable autoflush
typeM - Static variable in class jdbc.util.JdbcSchema
 

U

UImportCfg - class cug.report.UImportCfg.
Attribute and Control File Help IMPORT CONTROL CREATE HOME DIRECTORY=N DELETE MAILBOX DIRS=N DELETE PROPERTY= HOME DIRECTORY PATH= HOME DIRECTORY VOLUME= IMPORT MODE=B MAXIMUM DIRECTORY RETRIES=5 NAME CONTEXT="CORP.NYC.EMA" QUOTE=" REPLACE VALUE=N SEPARATOR=, USER TEMPLATE=N
UImportCfg() - Constructor for class cug.report.UImportCfg
 
uImportParams - Static variable in class cug.CugResources
statische data voor uimport rapporten; default wordt bepaald door UImportCfg
UImportParams - class cug.novell.UImportParams.
lijst van mogelijke kolomnamen voor uimport rapport zie ???
UImportParams() - Constructor for class cug.novell.UImportParams
 
uimportProps - Static variable in class cug.CugParams
 
UImportRapport - class cug.report.UImportRapport.
tekst rapport tbv novell UIMPORT tool
UImportRapport(PrintWriter) - Constructor for class cug.report.UImportRapport
 
UImportRapport(PrintWriter, String[], String[]) - Constructor for class cug.report.UImportRapport
stel statische gegevens in; niet mogelijk om verschillende typen ngw-import rapporten tegelijk te genereren
UNKNOWN - Static variable in class cug.novell.NDSUser
 
update(String) - Method in class jdbc.DataSource
 
updateLookALikes - Static variable in class cug.CugApp
controleer of er delete-users zijn die lijken op create-users en hevel deze over naar update of doe dit niet
updateNTable(NTable, NDSMap) - Static method in class cug.Main
 
updatePersonTable(PersonTable, NDSMap) - Static method in class cug.Main
update person vwb de userid adhv nds-user waar person aan gekoppeld is; doe een regel voor regel update in de tabel person; (of sla over door CugApp.skipUpdateUserID true te maken)
updateStringFor(Object, String, String) - Method in class jdbc.AbstractTable
update string value for named field
updateTables() - Static method in class cug.Main
 
Usage - class util.Usage.
picks up file 'usage.txt' on class path and show in AWT text window
usage() - Static method in class jdbc.util.JdbcSchema
 
Usage(String) - Constructor for class util.Usage
 
usageTA - Variable in class util.Usage
 
user - Variable in class jdbc.DataSource
 
userID - Variable in class util.Person
string userID; key in computer system default: null
util - package util
 
Util - class util.Util.
 
Util() - Constructor for class util.Util
 

V

value - Variable in class cug.ptree.PTreeAttRec
 

W

wordDelim - Static variable in class util.Util
word delimiters for word tokenizer
writeHeader() - Method in class util.TxtReport
write header at first call
writeLine(String) - Method in class util.TxtReport
just write line
writeLine(String[]) - Method in class util.TxtReport
write fields in selected format to printwriter
writeRec(String[]) - Method in class cug.report.BBCreateRapport
vul velden met waarden; voeg role en availability toe als aantal waarden < 22 gebruik deze methode ipv writeLine in report( NDSUser nu )
ws - Static variable in class util.Name_NL
'space'

X

xmlElt(String, String) - Static method in class jdbc.util.JdbcSchema
 
xmlText(ResultSetMetaData) - Static method in class jdbc.util.JdbcSchema
 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X