Hoofdstuk 1. Voorbereiding

Om de demo te doorlopen is een basiskennis van het installeren en gebruiken van java-programma's behulpzaam. Als je weet wat een JRE is en een CLASSPATH, zal deze tekst gemakkelijk te volgen zijn. Het is niet noodzakelijk om de java-code te begrijpen - begrijpen hoe de meegeleverde batch-files in elkaar zitten is belangrijker. Voor meer informatie over het gebruik van java-programma's begin bij www.java.sun.com.

Kennis van SQL en het werken met ODBC is ook erg nuttig. Om de data aanschouwelijk te houden is het voorbeeld gemaakt met een MS Access-bestand als doel. Als Access niet beschikbaar is moet een andere ODBC-driver gebruikt worden, bv die voor tekst-bestanden. (Er is ook een installatie op MySQL getest.)

In de demo wordt veel gewerkt met java properties-bestanden. Die zijn ongeveer hetzelfde opgebouwd als Windows ini-bestanden, maar dan zonder secties. Bij het aanpassen van deze bestanden moet je er rekening mee houden dat back-slashes in padnamen verdubbeld moeten worden. In Java 2 is het ook mogelijk '/' te gebruiken ipv '\' in padnamen.

Belangrijk

Alle sleutelnamen in java-properties files zijn hoofdlettergevoelig.

De instructies zijn opzettelijk compact gehouden. Als er bv staat 'wijzig ... in dit bestand' wordt het openen en naderhand opslaan van het bestand niet verder uitgewerkt. Ook mag de lezer zelf bepalen met welk gereedschap de tekstbestanden worden bewerkt. In Aanhangsel A. Typische demo-sessie staan een paar tips voor het configureren en testen van CUG.

De CUG-demo bestaat uit de volgende onderdelen: