CUG
  
CUG user management tool ht2html
Home
Beschrijving
Systeemeisen
Voorbeeld
Ontwerp
Heden/verleden
Download
sourceforge
 
Documentatie
On line
HTML
PDF
Javadoc
 
Licentie
GPL
 
email
Thijs Verhagen
 
  

Voorbeeld

Cug is in feite een minimale java-api die eerder beschreven vergelijkingen en bijbehorende rapporten hanteerbaar probeert te maken. De wijze van importeren van gegevens, en de benodigde rapporten zijn situatie-gebonden. Deze situatie wordt beschreven in java en geconfigureerd met java properties files.

In de handleiding wordt een voorbeeld beschreven. Bijbehorende bestanden zijn via de download-site te verkrijgen.

Aan de hand van dit voorbeeld kun je zien hoe je

  • met properties-files een cug-toepassing configureert (genereren van gebruikersnamen, wachtwoorden etc.)
  • in java een toepassing kunt maken die systeem-administratie beleid ondersteunt (containers, mail-domains etc.)
  • cug-logfiles kunt gebruiken (zie apache-jakarta log4j)

Er wordt geïmporteerd vanaf tekstbestanden en er wordt een database ingericht op een jdbc databron. Bij cug hoort een jdbc-package die verwijzing naar odbc of mysql (org.gjt.mm.mysql.Driver; zie m3ysql-site voor meer informatie) mogelijk maakt. De demonstratie is uitgewerkt voor een MS Access database.