CUG
  
CUG user management tool ht2html
Home
Beschrijving
Systeemeisen
Voorbeeld
Ontwerp
Heden/verleden
Download
sourceforge
 
Documentatie
On line
HTML
PDF
Javadoc
 
Licentie
GPL
 
email
Thijs Verhagen
 
  

Systeemeisen

De toepassing is geïmplementeerd in Java. Op het werkstation waarop cug.jar ingezet wordt, moet een Java 2 runtime environment (bv Sun JRE 1.2 of hoger) geinstalleerd zijn.

De JDBC toegang is te koppelen aan ODBC of MySQL databronnen. Bij cug hoort een jdbc-package die deze verwijzingen mogelijk maakt.

Voor ODBC moet de gebruikte DSN gedefinieerd zijn op het werkstation. Bij gebruikt van MySQL zoekt CUG naar de class org.gjt.mm.mysql.Driver. De database bevindt zich altijd op de localhost.

Logging gebeurt via apache's log4j. Voor het gemak is log4j-core.jar opgenomen in de distributie, die zal dus ook aan het classpath moeten worden toegevoegd.