Hoofdstuk 5. Hoe nu verder

Inhoudsopgave

Verder testen van de demo
Java onderdelen verkennen

Als de voorbeelden in de vorige hoofdstukken helemaal duidelijk zijn, en je hebt er nog geen genoeg van, zijn er twee richtingen om CUG verder te verkennen. Met de demo-bestanden verder gaan of de java-code in.

Verder testen van de demo

Hiervoor is een goed begrip van hoofdstuk 3 belangrijk.

Daarnaast is het noodzakelijk dat de werking van alle batch-files duidelijk is. Er zijn nog een paar batch-files niet beschreven in de tekst:

 • clear.bat wist de inhoud van de N-tabellen;

 • update_noclear.bat doet een update van de N-tabellen zonder ze eerst te wissen;

 • resetdata kopieert de oorspronkelijke databastanden naar de huidige

 • resetdemo.bat kopieert de oorspronkelijke configuratiebestanden naar de huidige

Er twee batch-files die voorbeelden geven van test-scenario's. Voeg evt een 'pause' in waar je de data wilt inspecteren.

 1. Wijzig iets in ndscur.data of person.data

  NB dubbele personid's in de persoonsgegevens leiden tot data-verlies en inconsistenties.

 2. Voer CUGDaily uit

 3. Controleer het resultaat in de database of in een rapport verkregen via SampleApp.

Probeer vervolgens allerlei onregelmatigheden te simuleren. Interessante zaken om te testen met ndscur.data en person.data zijn:

 • een persoon toevoegen met dezelfde naam als een bestaande persoon (maar met een ander nummer)

 • een persoon verwijderen

 • de naam van een persoon wijzigen

 • het nummer van een persoon wijzigen

 • nog een keer, maar nu met cugprogram.ini: updateLookALikes=true

 • de lastname van een nds-user in ndscur.data wijzigen

 • een user zonder personid toevoegen aan ndscur.data

 • een user met personid toevoegen aan ndscur.data

 • etc.

Wijzigingen in SysGroepContainer zijn het gevaarlijkst. Je moet je realiseren dat waarden voor GROEP geldige ptree-codes moeten zijn (zie tabel PTREE). Waarden voor CONTAINER moeten voorkomen in NDSEXPORT. Voldoen je wijzigingen niet aan een van deze twee voorwaarden, dan zullen er run-time fouten optreden en de database kan inconsistent worden.

Om hiervan te herstellen is een install in ieder geval afdoende.

Een interessante oefening is het toevoegen van een afdeling. Je moet hiervoor eerst een aantal personen toevogen aan import/person.data en deze importeren. Na import kijk je welke code CUG verzonnen heeft voor je afdeling en je voegt een regel toe aan SysGroepContainer met deze code. (Als je een sub-afdeling van een bestaande afdeling toevoegt is dit niet noodzakelijk).

Ook verder experimenteren met de rapporten die SampleApp aanmaakt kan interessant zijn. Kijk eens wat er verandert in het bestand met de sleutel 'file.ngwImport' als je het het hekje voor 'HomeDirectory' in createparam.properties verwijderd.

De demo-bestanden worden ook bij het ontwikkelen van CUG gebruikt. Mochten er reproduceerbare scenario's zijn die een ongewenst resultaat opleveren, dan wil ik dit graag weten (mail tverhagen@hsbos.nl)