CUG variabele rapporten

Als je de instructies op de vorige pagina gevolgd hebt, zag je in sampleAppCust.properties het volgende fragment:

	 ###
	 # vrije vorm rapport met ptree selectie
	 ###
	 cugrapport.header = email;userid;name;personid;formattedsortname
	 file.cugrapport = cugrapportCust.txt
	 exist.cugrapport.code = CUSTOMERS.INT
	

Deze drie sleutels worden door SampleApp ingelezen en geïnterpreteerd als: maak voor de afdeling INT in 'customers' een tabel-bestand cugrapportCust.txt aan met de kolommen: email, userid etc.

 1. Varieer de waarde voor 'cugrapport.header'; voeg velden toe (zie Aanhangsel B. CugReport kolomnamen) of verwijder ze

 2. Start batch-file SampleAppCust nog eens op en bekijk het resultaat.

In het andere configuratie-bestand voor sampleapp: run/sampleapp.properties staat de volgende tekst:

	 ###
	 # dynamisch geselecteerd rapport
	 ###
	 extra.rapport.type = cug.report.NDSMapRapport
	 extra.rapport.input = ../importdata/personids.lst
	 file.extra.rapport = extrarapport.txt
	

Ook hier geldt dat de sleutelnamen alleen voor SampleApp betekenis hebben. SampleApp reageert door het rapport NDSMapRapport aan te maken voor users met een sleutel die voorkomt het bestand personids.lst. SampleApp maakt gebruik van CUG om via dit configuratie-bestand een rapport te selecteren.

 1. start sampleapp.bat en bekijk het resultaatbestand (file.extra.rapport)

 2. Wijzig de waarde bij 'extra.rapport.type' in 'cug.report.BBCreateRapport'

  Pas eventueel ook de doel filenaam aan.

 3. Start sampleapp.bat weer en bekijk het resultaatbestand

  (Merk op dat het tussenvoegsel niet los voorkomt in de uitvoer.)

Je kunt op deze manier alle rapporten selecteren die een subclass zijn van cug.report.SimpleNDSMapRapport.