Create rapport verwerken

In een praktijk-situatie zal een hoofd create-rapport verwerkt worden door een systeembeheerder. Het rapport wordt dan geladen in een import-tool zoals UIMPORT. In de demo wordt dit gesimuleerd door het bestand NDSCUR.DATA bij te werken. CUG pikt deze gebruikers op bij de volgende update-slag.

  1. Start batchfile do_import.bat op. Hierdoor wordt de inhoud van out/import.data aan importdata/ndscur.data toegevoegd.

  2. Herhaal de CUG update slag mbv CUGDaily.bat

Deze laatste stap is steeds nuttig als je iets hebt gewijzigd in de data-bestanden in de map import.