Import van persoonsgegevens

  1. Bekijk de inhoud van de tabel PERSON

  2. Start import op.

  3. Bekijk de tabellen PERSON, PTREE en PTREEMEMBER om een indruk te krijgen van het resultaat van de import.

CUG zoekt naar persoonsgegevens in de bestanden importdata/person.data en importdata/customer.data. Dit wordt bepaald door de java class SampleOrg.

De voorstelling in de demo is dat in person.data medewerkers van een demo-bedrijf zitten, en in customers.data klanten. In de praktijk zullen ook vaak persoonsgegevens uit verschillende bronnen worden gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de CugOrg (SampleOrg hier) om verschillende bronnen (en -bestandsindelingen en -momenten) samen te voegen.

CUG slaat afdelingsgegevens op in de PTREE-tabellen en persoonsgegevens in PERSON. CUG verwerkt daarbij persoonsnamen zoals in Nederland gebruikelijk.

Voor elke afdeling/groep wordt een code aangemaakt die deze groep in CUG uniek identificeert. Deze codes zijn belangrijk als je selecties van gebruikers wilt maken in CUG. Ze stemmen bv overeen met de codes in SysGroepContainer.

PTREE ontleent zijn naam aan het feit dat je er een boomstructuren (van arbitraire diepte) in kwijt kunt. Een ptree eindigt in groepen die personen bevatten. De ptree-codes van deze groepen worden gebruikt in PTREEMEMBER om personen in deze groepen te plaatsen. PTREEMEMBER is dus een koppeltabel tussen PTREE en PERSON.

Om weer een overzicht te krijgen van hoe personen in afdelingen zitten zou je de volgende query kunnen uitvoeren in het access bestand.

   select ptree.code, person.* 
   from ptree, person, ptreemember 
   where ptreemember.personid = person.personid and ptreemember.groupcode = ptree.code;
      

Kopieer bovenstaande regels met Ctrl-C; ga naar het tab Query; menu Invoegen, Query, Enter; menu Beeld, SQL; plak tekst met Ctrl-V; menu Beeld, Gegevensbladweergave. Ctrl-F4 om query af te sluiten.