Hoofdstuk 3. Werking en gebruik

Inhoudsopgave

Inleiding
Import van de nds-gegevens
Import van persoonsgegevens
CUG vergelijking

Inleiding

Kort gezegd gebruik je CUG om persoons- en accountgegevens te verwerken tot 'persoon + account gegevens'.

Hiervoor gebruikt CUG momentopnamen van beide gegevenssets. Deze momentopnamen (snapshots) worden in de database opgeslagen (NDSEXPORT en PERSON).

Vervolgens kunnen deze gegevens vergeleken worden. Primair gaat dat via een sleutelveld (PERSONID) dat in beide gegevenssets voorkomt. Deze vergelijking heeft een vulling van de CUG N-tabellen als resultaat. Dit resultaat is uiteraard ook een momentopname.

Onderstaand diagram geeft dit weer.

Figuur 3.1. CUG import

Het onderdeel CugOrg is het situatie-gebonden gedeelte van CUG, bestaande uit java-classes en configuratie-bestanden.

CUG gaat er steeds van uit dat de persoons-import volledig en accuraat is. Als dit zo is heb je een hulpmiddel om het beheer van systeem-accounts te laten leiden door de registratie van personen door een adminstratieve afdeling.

Na de vergelijking is het mogelijk de inhoud van de N-tabellen te gebruiken als basis voor CUG-rapporten. Het idee is dat het gemakkelijk moet zijn om tussen twee update momenten verschillende rapporten consistent te houden (dezelfde initiële wachtwoorden, dezelfde nieuwe gebruikers etc).

Het is natuurlijk ook mogelijk de tabellen rechtstreeks met queries te benaderen.

Hieronder wordt de CUG update slag als een 3 afzonderlijke stappen bekeken. In de demo is het mogelijk wijzigingen in de nds- en persoonsbestanden snel te verwerken met behulp van CUGDaily

Het feit dat dit losse stappen zijn, maakt het mogelijk ze afzonderlijk te schedulen. Je kunt dan bv om 04:00 een nds-import doen, om 05:00 een momentopname van de persoonsgegevens maken en om 06:00 de CUG-vergelijking draaien. Vanaf de ochtend-koffie kun je dan samenhangende rapporten gaan draaien op deze gegevens.