CUG tabellen

tabellen met nds-users

NCREATE

hierin komen nds-users die aangemaakt moeten worden

NDELETE

hierin komen nds-users die (mogelijk) verwijderd kunnen worden

NDSEXPORT

hierin komt het resultaat van de nds import

NUPDATE

hierin komen nds-users waar iets aan gewijzigd moet worden

Deze tabellen hebben alle vier dezelfde structuur en worden hier ook wel N-tabellen genoemd.

tabellen met persoonsgegevens

PERSON

hierin komen de geïmporteerde persoonsgegevens

PTREE

hierin komt de afdelingen-structuur zoals die met de persoonsgegevens wordt geïmporteerd

PTREEATTS

hierin eventueel extra kenmerken van een afdeling

PTREEMEMBER

hierin komt de koppeling tussen persoon en groep

CUG stuur-tabel

SysGroepContainer

Deze tabel bevat de brug tussen afdelingen en nds. Bij een afdeling kan een nds-container opgegeven worden. Via deze tabel weet CUG waar een gebruiker thuis hoort. De waarden in deze tabel worden bij installatie ingelezen uit het bestand install_initgroepcontainer.properties in de run-directory.