Aanhangsel B. CugReport kolomnamen

De class cug.report.CugReport wordt gebruikt om eenvoudige tabel-bestanden aan te maken met gegevens van een groep nds-users. Daarbij kunnen de kolommen tijdens create time ingesteld worden.

Voor CUG 1.0 zijn in ieder geval de volgende kolomnamen ter beschikking.

naam kolomopmerking
contextnaam van de container waar de user zich bevindt
dnde uitgespelde naam van de user in de nds
email 
keypersonid van nds-user
lastnamelastname van nds-usersw
namenaam van nds-object; user-name
password 
firstname 
formattednamevolledige naam
formattednameinitialsvolledige naam met voorletters
formattedsortname 
formattedsortnameinitials 
initials 
nameinfixtussenvoegsel
sortname 
fnhetzelfde als formattedname
gendersexe
personid 
userid 

CugReport zoekt hiervoor naar get...() methoden in bepaalde classes: via cug.novell.NDSUser wordt naar util.Person en diens util.INames gekeken. De 'get' wordt van de methodenaam afgehaald om kolomnamen te krijgen.

In bovenstaande tabel staan alleen namen voor get()-methoden die een String opleveren. Andere waarden worden met toString() geprint. Als een get() een primitive type oplevert, zal een fout optreden. Het veld 'status' is daarom niet geldig.