jdbc
Class AbstractTextRecord

java.lang.Object
  |
  +--jdbc.AbstractTextRecord

public abstract class AbstractTextRecord
extends java.lang.Object

hulp class om een serie tekstvelden in te lezen; niet Thread safe


Field Summary
protected  java.lang.String[] attributes
           
protected static java.lang.String[] columnNames
           
protected static int nocols
           
 
Constructor Summary
protected AbstractTextRecord()
           
protected AbstractTextRecord(java.lang.String[] atts)
           
 
Method Summary
protected static int getColNr(java.lang.String colName)
           
 java.lang.String getColumn(int ix)
          geeft waarde voor veld met volgnummer
static java.util.Date getDateFromText(java.lang.String text)
           
 java.lang.String getString(int ix)
          geeft waarde voor veld met volgnummer
 java.lang.String getString(java.lang.String fieldName)
          zoek de waarde voor veld met naam
protected  void setAtts(java.lang.String[] atts)
           
protected static void setColumnNames(java.lang.String[] colNames)
          altijd aanroepen voor gebruik constructor.
 void setValues(java.sql.ResultSet result)
           
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

attributes

protected java.lang.String[] attributes

columnNames

protected static java.lang.String[] columnNames

nocols

protected static int nocols
Constructor Detail

AbstractTextRecord

protected AbstractTextRecord()

AbstractTextRecord

protected AbstractTextRecord(java.lang.String[] atts)
Method Detail

setAtts

protected void setAtts(java.lang.String[] atts)

setColumnNames

protected static void setColumnNames(java.lang.String[] colNames)
altijd aanroepen voor gebruik constructor. bv:
 public static void initColumnNames() {
	  AbstractTextRecord.setColumnNames( getColumnNames() );
 }
 in subclass, waarbij getColumnNames() is geimplementeerd in diezelfde subclass
 de client roept dan SubClass.initColumnNames() aan voor gegevens worden ingelezen
NB het is niet mogelijk om tegelijk 2 tabellen in te lezen met verschillende columnnames


getColNr

protected static int getColNr(java.lang.String colName)
Returns:
columnNumber; 0 based; -1 if colName not found

getString

public java.lang.String getString(java.lang.String fieldName)
zoek de waarde voor veld met naam

Returns:
String waarde of ""

getString

public java.lang.String getString(int ix)
geeft waarde voor veld met volgnummer

Returns:
String waarde of ""

getColumn

public java.lang.String getColumn(int ix)
geeft waarde voor veld met volgnummer

Returns:
String waarde of ""

getDateFromText

public static java.util.Date getDateFromText(java.lang.String text)
Returns:
Date of '1 jan 1970' als tekstveld leeg of ongeldig

setValues

public void setValues(java.sql.ResultSet result)
               throws java.sql.SQLException
Returns:
String[] waarden in array ( "" voor null )
java.sql.SQLException