cug.tables
Class NUpdateTable

java.lang.Object
 |
 +--jdbc.AbstractTable
    |
    +--cug.tables.NTable
       |
       +--cug.tables.NUpdateTable

public class NUpdateTable
extends NTable


Field Summary
 
Fields inherited from class jdbc.AbstractTable
colNamesR, contents, contentsMap, createID, dbname, defaultFieldLength, ix_primaryKey
 
Constructor Summary
NUpdateTable(DataSource dsn)
           
 
Method Summary
 java.lang.String getName()
          implement in subclass
 void insertRec(java.sql.PreparedStatement insertStmt, java.lang.Object rec)
          voeg 1 NDSUser in; override super; 'extra' veld container wordt hier iets anders gebruikt voor nds-user met NDSUser.UNKNOWN wordt de Person.connectedObject geinterpreteerd als containernaam om te ondersteunen dat nds-user verplaatst kan worden
 
Methods inherited from class cug.tables.NTable
getColumnLengths, getColumnNames, getKeyString, selectRec
 
Methods inherited from class jdbc.AbstractTable
contains, get, getAll, getColNamesR, getContents, getContentsIt, getContentsMap, getDataSource, getDifference, getKeyField, hasColumnName, insertDifference, insertInto, insertStringRecord, prepareInsertInto, removeAll, selectAll, setColPrimaryKey, sqlCreateTable, sqlInsert, sqlPrepareInsertInto, sqlSelectAll, sqlUpdateStringVal, sqlUpdateVal, squote, toString, updateStringFor
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

NUpdateTable

public NUpdateTable(DataSource dsn)
Method Detail

getName

public java.lang.String getName()
Description copied from class: AbstractTable
implement in subclass

Specified by:
getName in class AbstractTable
Returns:
String name

insertRec

public void insertRec(java.sql.PreparedStatement insertStmt,
           java.lang.Object rec)
        throws java.sql.SQLException
voeg 1 NDSUser in; override super; 'extra' veld container wordt hier iets anders gebruikt voor nds-user met NDSUser.UNKNOWN wordt de Person.connectedObject geinterpreteerd als containernaam om te ondersteunen dat nds-user verplaatst kan worden

Overrides:
insertRec in class NTable
java.sql.SQLException
See Also:
AbstractTable.insertInto(java.util.Vector)