Package cug.report

Class Summary
BBCreateRapport BlackBoard create rapport geschikt om een bestand aan te maken voor gebruikers met allemaal dezelfde rol en dezelfde availability
CugReport  
NDSMapRapport algemeen tekst rapport; als SimpleNDSMapReport, maar met commentaar en meer beschrijvende tekst
NGWImportCfg configuratie-bestand tbv NGWImportRapport
NGWImportRapport tekst rapport tbv NGW import tool
SimpleNDSMapReport basis om nds-users in een bepaalde nds-map te rapporteren
UImportCfg Attribute and Control File Help IMPORT CONTROL CREATE HOME DIRECTORY=N DELETE MAILBOX DIRS=N DELETE PROPERTY= HOME DIRECTORY PATH= HOME DIRECTORY VOLUME= IMPORT MODE=B MAXIMUM DIRECTORY RETRIES=5 NAME CONTEXT="CORP.NYC.EMA" QUOTE=" REPLACE VALUE=N SEPARATOR=, USER TEMPLATE=N
UImportRapport tekst rapport tbv novell UIMPORT tool