cug.report
Class UImportCfg

java.lang.Object
  |
  +--cug.report.UImportCfg

public class UImportCfg
extends java.lang.Object

Attribute and Control File Help IMPORT CONTROL CREATE HOME DIRECTORY=N DELETE MAILBOX DIRS=N DELETE PROPERTY= HOME DIRECTORY PATH= HOME DIRECTORY VOLUME= IMPORT MODE=B MAXIMUM DIRECTORY RETRIES=5 NAME CONTEXT="CORP.NYC.EMA" QUOTE=" REPLACE VALUE=N SEPARATOR=, USER TEMPLATE=N


Field Summary
(package private)  java.util.Map controlVals
           
(package private)  java.util.List fieldNames
           
static int ix_createHomeDir
           
static int ix_deleteMailDir
           
static int ix_deleteProperty
           
static int ix_homeDirPath
           
static int ix_homeDirVol
           
static int ix_importMode
           
static int ix_maxDirRetry
           
static int ix_nameCx
           
static int ix_quote
           
static int ix_replaceVal
           
static int ix_separator
           
static int ix_useTemplate
           
static java.lang.String N_createHomeDir
           
static java.lang.String N_deleteMailDir
           
static java.lang.String N_deleteProperty
           
static java.lang.String N_firstField
          eerste veld heeft altijd de naam: "NAME" (objectname of dn)
static java.lang.String N_homeDirPath
           
static java.lang.String N_homeDirVol
           
static java.lang.String N_importMode
           
static java.lang.String N_maxDirRetry
           
static java.lang.String N_nameCx
           
static java.lang.String N_quote
           
static java.lang.String N_replaceVal
           
static java.lang.String N_separator
           
static java.lang.String N_useTemplate
           
(package private) static java.lang.String nl
           
static java.lang.String openTxt
           
(package private)  java.lang.String[] propNames
           
(package private) static java.lang.String sep
           
(package private) static java.lang.String tab
           
 
Constructor Summary
UImportCfg()
           
 
Method Summary
 void addField(java.lang.String s)
          voeg een veld toe, wordt niet gecontroleerd op geldigheid
(package private)  java.lang.String boolTxt(java.lang.Boolean b)
           
 java.lang.String getCfgText()
           
 java.util.Map getControlValues()
           
static java.util.Map getNameIndex()
          index om propertynaam terug te vertalen naar geldige novell naam property-namen zijn hetzelfde als N_ namen hierboven, maar dan zonder 'N_'
(package private)  java.lang.String initCfgText()
           
 void initControlValues()
           
(package private)  java.lang.String initFieldText()
           
static void main(java.lang.String[] args)
           
 void report(java.io.PrintWriter pw)
          voer rapport uit
 void setControlValues(java.util.Properties props)
          kopieer bekende control-waarden uit param Properties
 void setFieldOrder(java.lang.String[] s)
          voeg alleen geldige velden in
static Configuration translate(java.util.Properties p)
          vertaal waarden bij sleutels in index naar de oorspronkelijke novellnaam; maw maak opvraagbaar via novell-naam
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

nl

static java.lang.String nl

tab

static java.lang.String tab

sep

static java.lang.String sep

openTxt

public static final java.lang.String openTxt
See Also:
Constant Field Values

N_createHomeDir

public static final java.lang.String N_createHomeDir
See Also:
Constant Field Values

N_deleteMailDir

public static final java.lang.String N_deleteMailDir
See Also:
Constant Field Values

N_deleteProperty

public static final java.lang.String N_deleteProperty
See Also:
Constant Field Values

N_homeDirPath

public static final java.lang.String N_homeDirPath
See Also:
Constant Field Values

N_homeDirVol

public static final java.lang.String N_homeDirVol
See Also:
Constant Field Values

N_importMode

public static final java.lang.String N_importMode
See Also:
Constant Field Values

N_maxDirRetry

public static final java.lang.String N_maxDirRetry
See Also:
Constant Field Values

N_nameCx

public static final java.lang.String N_nameCx
See Also:
Constant Field Values

N_quote

public static final java.lang.String N_quote
See Also:
Constant Field Values

N_replaceVal

public static final java.lang.String N_replaceVal
See Also:
Constant Field Values

N_separator

public static final java.lang.String N_separator
See Also:
Constant Field Values

N_useTemplate

public static final java.lang.String N_useTemplate
See Also:
Constant Field Values

ix_createHomeDir

public static final int ix_createHomeDir
See Also:
Constant Field Values

ix_deleteMailDir

public static final int ix_deleteMailDir
See Also:
Constant Field Values

ix_deleteProperty

public static final int ix_deleteProperty
See Also:
Constant Field Values

ix_homeDirPath

public static final int ix_homeDirPath
See Also:
Constant Field Values

ix_homeDirVol

public static final int ix_homeDirVol
See Also:
Constant Field Values

ix_importMode

public static final int ix_importMode
See Also:
Constant Field Values

ix_maxDirRetry

public static final int ix_maxDirRetry
See Also:
Constant Field Values

ix_nameCx

public static final int ix_nameCx
See Also:
Constant Field Values

ix_quote

public static final int ix_quote
See Also:
Constant Field Values

ix_replaceVal

public static final int ix_replaceVal
See Also:
Constant Field Values

ix_separator

public static final int ix_separator
See Also:
Constant Field Values

ix_useTemplate

public static final int ix_useTemplate
See Also:
Constant Field Values

propNames

java.lang.String[] propNames

controlVals

java.util.Map controlVals

N_firstField

public static final java.lang.String N_firstField
eerste veld heeft altijd de naam: "NAME" (objectname of dn)

See Also:
Constant Field Values

fieldNames

java.util.List fieldNames
Constructor Detail

UImportCfg

public UImportCfg()
Method Detail

initControlValues

public void initControlValues()

getControlValues

public java.util.Map getControlValues()

getNameIndex

public static java.util.Map getNameIndex()
index om propertynaam terug te vertalen naar geldige novell naam property-namen zijn hetzelfde als N_ namen hierboven, maar dan zonder 'N_'


translate

public static Configuration translate(java.util.Properties p)
vertaal waarden bij sleutels in index naar de oorspronkelijke novellnaam; maw maak opvraagbaar via novell-naam


setControlValues

public void setControlValues(java.util.Properties props)
kopieer bekende control-waarden uit param Properties


setFieldOrder

public void setFieldOrder(java.lang.String[] s)
voeg alleen geldige velden in

See Also:
UImportParams

addField

public void addField(java.lang.String s)
voeg een veld toe, wordt niet gecontroleerd op geldigheid


initFieldText

java.lang.String initFieldText()

boolTxt

java.lang.String boolTxt(java.lang.Boolean b)

initCfgText

java.lang.String initCfgText()

getCfgText

public java.lang.String getCfgText()

report

public void report(java.io.PrintWriter pw)
            throws java.io.IOException
voer rapport uit

java.io.IOException

main

public static void main(java.lang.String[] args)