cug.report
Class NDSMapRapport

java.lang.Object
 |
 +--util.TxtReport
    |
    +--cug.report.SimpleNDSMapReport
       |
       +--cug.report.NDSMapRapport

public class NDSMapRapport
extends SimpleNDSMapReport

algemeen tekst rapport; als SimpleNDSMapReport, maar met commentaar en meer beschrijvende tekst


Field Summary
(package private)  boolean printUsers
          print alle users, of alleen de beschrijving
 
Fields inherited from class util.TxtReport
FORMAT_CSV, FORMAT_FREE, FORMAT_TAB, header, nl, printHeader, printWriter, strict, tab
 
Constructor Summary
NDSMapRapport(java.io.PrintWriter pw)
           
NDSMapRapport(java.io.PrintWriter pw, boolean b)
           
 
Method Summary
 void report(java.util.List l, java.lang.String comment)
          print een lijst nds-users met een beschrijvende tekst erboven
 void report(NDSContainer c)
          print dn en postoffice voor een nds-container
 void report(NDSMap nm, java.lang.String comment)
          print de inhoud van een nds-map met kengetallen: aantal users; aantal verschillende namen; aantal verschillende sleutels; print per container een beschrijvende regel print per container ook regels voor alle users als printUsers true is; print anders alleen het aantal users in de nds-container
 void report(NDSUser nu)
          print 1 nds-user; key, dn, sorteernaam en datum laatste login '+' geeft aan dat de status NDSUser.CREATE is; '?'
 
Methods inherited from class cug.report.SimpleNDSMapReport
report, report
 
Methods inherited from class util.TxtReport
close, getFormat, setHeader, writeHeader, writeLine, writeLine
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

printUsers

boolean printUsers
print alle users, of alleen de beschrijving

Constructor Detail

NDSMapRapport

public NDSMapRapport(java.io.PrintWriter pw)

NDSMapRapport

public NDSMapRapport(java.io.PrintWriter pw,
           boolean b)
Method Detail

report

public void report(NDSUser nu)
print 1 nds-user; key, dn, sorteernaam en datum laatste login

'+' geeft aan dat de status NDSUser.CREATE is; '?' voor UNKNOWN; '_person unknown_' en '_last login unknown_' als corresponderende waarden niet bekend zijn

Overrides:
report in class SimpleNDSMapReport

report

public void report(NDSContainer c)
print dn en postoffice voor een nds-container


report

public void report(java.util.List l,
          java.lang.String comment)
print een lijst nds-users met een beschrijvende tekst erboven


report

public void report(NDSMap nm,
          java.lang.String comment)
print de inhoud van een nds-map met kengetallen: aantal users; aantal verschillende namen; aantal verschillende sleutels; print per container een beschrijvende regel

print per container ook regels voor alle users als printUsers true is; print anders alleen het aantal users in de nds-container

See Also:
#printUser