cug.report
Class CugReport

java.lang.Object
 |
 +--util.TxtReport
    |
    +--cug.report.SimpleNDSMapReport
       |
       +--cug.report.CugReport

public class CugReport
extends SimpleNDSMapReport


Field Summary
(package private)  java.util.Map methods
           
 
Fields inherited from class util.TxtReport
FORMAT_CSV, FORMAT_FREE, FORMAT_TAB, header, nl, printHeader, printWriter, strict, tab
 
Constructor Summary
CugReport(java.io.PrintWriter pw, int format, java.lang.String[] h)
           
CugReport(java.io.PrintWriter pw, java.lang.String[] h)
           
 
Method Summary
(package private)  void checkClass(java.lang.String cname, java.lang.String[] h)
          controleer of kolomnamen gebruikt worden in een class en voeg de bijbehorende methoden toe aan 'methods'
 java.lang.String[] checkHeader(java.lang.String[] h)
          controleer kolomnamen in achtereenvolgens Person, INames en NDSUser; bijbehorende methoden worden opgeslagen in 'methods' de laatste overschrijft eventueel overlappende namen ('key' en 'lastname' mn).
 void report(NDSUser nu)
          print 1 regel voor 1 nds-user
 
Methods inherited from class cug.report.SimpleNDSMapReport
report, report
 
Methods inherited from class util.TxtReport
close, getFormat, setHeader, writeHeader, writeLine, writeLine
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

methods

java.util.Map methods
Constructor Detail

CugReport

public CugReport(java.io.PrintWriter pw,
         java.lang.String[] h)

CugReport

public CugReport(java.io.PrintWriter pw,
         int format,
         java.lang.String[] h)
Method Detail

report

public void report(NDSUser nu)
print 1 regel voor 1 nds-user

Overrides:
report in class SimpleNDSMapReport

checkClass

void checkClass(java.lang.String cname,
        java.lang.String[] h)
controleer of kolomnamen gebruikt worden in een class en voeg de bijbehorende methoden toe aan 'methods'


checkHeader

public java.lang.String[] checkHeader(java.lang.String[] h)
controleer kolomnamen in achtereenvolgens Person, INames en NDSUser; bijbehorende methoden worden opgeslagen in 'methods' de laatste overschrijft eventueel overlappende namen ('key' en 'lastname' mn).

Returns:
String[] h; de geaccepteerde kolomnamen