cug.report
Class BBCreateRapport

java.lang.Object
 |
 +--util.TxtReport
    |
    +--cug.report.SimpleNDSMapReport
       |
       +--cug.report.BBCreateRapport

public class BBCreateRapport
extends SimpleNDSMapReport

BlackBoard create rapport

geschikt om een bestand aan te maken voor gebruikers met allemaal dezelfde rol en dezelfde availability


Field Summary
(package private)  java.lang.String availability
          availability; standaard 'Y'
static int BB_INSROLE_ALUMNI
          waarde voor 'institutional role'
static int BB_INSROLE_FACULTY
          waarde voor 'institutional role'
static int BB_INSROLE_GUEST
          waarde voor 'institutional role'
static int BB_INSROLE_OTHER
          waarde voor 'institutional role'
static int BB_INSROLE_PROSPECTIVE
          waarde voor 'institutional role'
static int BB_INSROLE_STAFF
          waarde voor 'institutional role'
static int BB_INSROLE_STUDENT
          waarde voor 'institutional role'
(package private) static java.lang.String[] COLUMNS
          de kolomkoppen; volgorde en namen staan vast in BlackBoard 5
(package private)  java.lang.String role
          rol; standaard '1' (Student)
 
Fields inherited from class util.TxtReport
FORMAT_CSV, FORMAT_FREE, FORMAT_TAB, header, nl, printHeader, printWriter, strict, tab
 
Constructor Summary
BBCreateRapport(java.io.PrintWriter pw)
          maak een csv-rapport zonder kopregel
 
Method Summary
 void report(NDSUser usr)
          minimaal rapport voor nds-user; werkt alleen als persoon gekoppeld is gaat er van uit dat nds-user een mail-adres heeft gelijk aan zijn userid wordt waarschijnlijk opnieuw geimplementeerd in sub-class gebruik wel 'writeRec()' ipv 'TxtReport.writeLine()' om ook rol en availability toe te voegen
 void setAvailability(boolean b)
          wijzig availability voor alle regels van het rapport
 void setRole(int i)
          wijzig rol voor alle regels van het rapport
 void writeRec(java.lang.String[] rec)
          vul velden met waarden; voeg role en availability toe als aantal waarden < 22 gebruik deze methode ipv writeLine in report( NDSUser nu )
 
Methods inherited from class cug.report.SimpleNDSMapReport
report, report
 
Methods inherited from class util.TxtReport
close, getFormat, setHeader, writeHeader, writeLine, writeLine
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

role

java.lang.String role
rol; standaard '1' (Student)


BB_INSROLE_STUDENT

public static final int BB_INSROLE_STUDENT
waarde voor 'institutional role'

See Also:
Constant Field Values

BB_INSROLE_FACULTY

public static final int BB_INSROLE_FACULTY
waarde voor 'institutional role'

See Also:
Constant Field Values

BB_INSROLE_STAFF

public static final int BB_INSROLE_STAFF
waarde voor 'institutional role'

See Also:
Constant Field Values

BB_INSROLE_ALUMNI

public static final int BB_INSROLE_ALUMNI
waarde voor 'institutional role'

See Also:
Constant Field Values

BB_INSROLE_PROSPECTIVE

public static final int BB_INSROLE_PROSPECTIVE
waarde voor 'institutional role'

See Also:
Constant Field Values

BB_INSROLE_GUEST

public static final int BB_INSROLE_GUEST
waarde voor 'institutional role'

See Also:
Constant Field Values

BB_INSROLE_OTHER

public static final int BB_INSROLE_OTHER
waarde voor 'institutional role'

See Also:
Constant Field Values

availability

java.lang.String availability
availability; standaard 'Y'


COLUMNS

static final java.lang.String[] COLUMNS
de kolomkoppen; volgorde en namen staan vast in BlackBoard 5

Constructor Detail

BBCreateRapport

public BBCreateRapport(java.io.PrintWriter pw)
maak een csv-rapport zonder kopregel

Method Detail

setRole

public void setRole(int i)
wijzig rol voor alle regels van het rapport


setAvailability

public void setAvailability(boolean b)
wijzig availability voor alle regels van het rapport


report

public void report(NDSUser usr)
minimaal rapport voor nds-user; werkt alleen als persoon gekoppeld is gaat er van uit dat nds-user een mail-adres heeft gelijk aan zijn userid wordt waarschijnlijk opnieuw geimplementeerd in sub-class

gebruik wel 'writeRec()' ipv 'TxtReport.writeLine()' om ook rol en availability toe te voegen

Overrides:
report in class SimpleNDSMapReport
See Also:
writeRec(java.lang.String[])

writeRec

public void writeRec(java.lang.String[] rec)
vul velden met waarden; voeg role en availability toe als aantal waarden < 22 gebruik deze methode ipv writeLine in report( NDSUser nu )