cug.novell
Class NDSUser

java.lang.Object
 |
 +--cug.novell.NDSUser
All Implemented Interfaces:
java.lang.Comparable, NDSObjectI

public class NDSUser
extends java.lang.Object
implements NDSObjectI, java.lang.Comparable

voorstelling van NDS user


Field Summary
private  NDSContainer context
          container (parent in NDS)
static int CREATE
           
static int DISABLED
           
private  java.lang.String dn
          volledige NDS-naam
static int ENABLED
           
private  java.lang.String key
          registratie-nummer in NDS
private  java.util.Date lastLogin
          datum laatste login; blijft 'null' als waarde niet aan constructor wordt doorgegeven
private  java.lang.String lastName
          last name
private  java.lang.String name
          object naam; altijd lowercase
private  java.lang.String password
          wachtwoord '_xmts_'
private  Person person
          bijbehorende persoon
private  int status
          CREATE, ENABLED, DISABLED, UNKNOWN; default UNKNOWN
static int UNKNOWN
           
 
Constructor Summary
NDSUser(NDSContainer c, Person p, java.lang.String name)
          constructor voor een gebruiker waarvan de dn nog gevormd moet worden sortName wordt gebruikt voor last name
NDSUser(Person p, java.lang.String dn)
          constructor voor een create user waarvan de persoon en dn al bekend zijn; (NCreateTable) sortName wordt gebruikt voor last name
NDSUser(java.lang.String dn)
           
NDSUser(java.lang.String name, java.lang.String lastname, java.lang.String dn, java.lang.String key, java.util.Date logindate)
          Deprecated.  
NDSUser(java.lang.String name, java.lang.String lastname, java.lang.String dn, java.lang.String key, java.util.Date logindate, int status)
          constructor voor bestaande user ( NDSExportTable lastLogin krijgt een waarde )
 
Method Summary
 int compareTo(java.lang.Object o)
          vergelijk eerst context, dan object naam
 NDSContainer getContainer()
           
 java.lang.String getContext()
          geef containernaam waar nds-object zich bevindt; parent
 java.lang.String getDN()
          geef de uitgespelde naam van nds-object
 java.lang.String getEmail()
           
 java.lang.String getKey()
          geef registratie-nummer in NDS
 java.util.Date getLastLogin()
           
 java.lang.String getLastName()
           
 java.lang.String getName()
          geef naam van het nds-object; user-name of container-name
 java.lang.String getPassword()
           
 Person getPerson()
           
 int getStatus()
           
 void initAtts(java.lang.String ln, java.lang.String k, int stat)
           
(package private)  void initContext()
          maak context uit dn als context niet bekend is
(package private)  void initName()
          maak name uit dn als name niet bekend is name altijd lowercase
 void setContext(NDSContainer container)
          alleen als de NDSContainer bij aanroeper bekend is
 void setContext(java.lang.String containerN)
          wordt vaak aangeroepen; vraagt een NDSContainer aan NDSContainerFactory
 void setKey(java.lang.String val)
           
 void setLastName(java.lang.String val)
           
 void setPassword(java.lang.String val)
           
 void setPerson(Person p)
           
 void setStatus(int val)
           
 java.lang.String toString()
           
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait
 

Field Detail

person

private Person person
bijbehorende persoon


context

private NDSContainer context
container (parent in NDS)


name

private java.lang.String name
object naam; altijd lowercase


lastName

private java.lang.String lastName
last name


dn

private java.lang.String dn
volledige NDS-naam


key

private java.lang.String key
registratie-nummer in NDS


lastLogin

private java.util.Date lastLogin
datum laatste login; blijft 'null' als waarde niet aan constructor wordt doorgegeven

See Also:
NDSUser(cug.novell.NDSContainer, util.Person, java.lang.String)

password

private java.lang.String password
wachtwoord '_xmts_'


CREATE

public static final int CREATE
See Also:
Constant Field Values

ENABLED

public static final int ENABLED
See Also:
Constant Field Values

DISABLED

public static final int DISABLED
See Also:
Constant Field Values

UNKNOWN

public static final int UNKNOWN
See Also:
Constant Field Values

status

private int status
CREATE, ENABLED, DISABLED, UNKNOWN; default UNKNOWN

Constructor Detail

NDSUser

public NDSUser(java.lang.String name,
        java.lang.String lastname,
        java.lang.String dn,
        java.lang.String key,
        java.util.Date logindate,
        int status)
constructor voor bestaande user ( NDSExportTable lastLogin krijgt een waarde )


NDSUser

public NDSUser(java.lang.String name,
        java.lang.String lastname,
        java.lang.String dn,
        java.lang.String key,
        java.util.Date logindate)
Deprecated.  


NDSUser

public NDSUser(Person p,
        java.lang.String dn)
constructor voor een create user waarvan de persoon en dn al bekend zijn; (NCreateTable)

sortName wordt gebruikt voor last name


NDSUser

public NDSUser(java.lang.String dn)

NDSUser

public NDSUser(NDSContainer c,
        Person p,
        java.lang.String name)
constructor voor een gebruiker waarvan de dn nog gevormd moet worden

sortName wordt gebruikt voor last name

Method Detail

initAtts

public void initAtts(java.lang.String ln,
           java.lang.String k,
           int stat)

getPerson

public Person getPerson()

setPerson

public void setPerson(Person p)

getName

public java.lang.String getName()
Description copied from interface: NDSObjectI
geef naam van het nds-object; user-name of container-name

Specified by:
getName in interface NDSObjectI

getDN

public java.lang.String getDN()
Description copied from interface: NDSObjectI
geef de uitgespelde naam van nds-object

Specified by:
getDN in interface NDSObjectI

getLastName

public java.lang.String getLastName()

setLastName

public void setLastName(java.lang.String val)

getEmail

public java.lang.String getEmail()

getKey

public java.lang.String getKey()
geef registratie-nummer in NDS


setKey

public void setKey(java.lang.String val)

getPassword

public java.lang.String getPassword()

setPassword

public void setPassword(java.lang.String val)

getLastLogin

public java.util.Date getLastLogin()

getStatus

public int getStatus()

setStatus

public void setStatus(int val)

getContainer

public NDSContainer getContainer()

getContext

public java.lang.String getContext()
Description copied from interface: NDSObjectI
geef containernaam waar nds-object zich bevindt; parent

Specified by:
getContext in interface NDSObjectI

initName

void initName()
maak name uit dn als name niet bekend is name altijd lowercase


initContext

void initContext()
maak context uit dn als context niet bekend is


setContext

public void setContext(java.lang.String containerN)
wordt vaak aangeroepen; vraagt een NDSContainer aan NDSContainerFactory


setContext

public void setContext(NDSContainer container)
alleen als de NDSContainer bij aanroeper bekend is


compareTo

public int compareTo(java.lang.Object o)
vergelijk eerst context, dan object naam

Specified by:
compareTo in interface java.lang.Comparable

toString

public java.lang.String toString()
Overrides:
toString in class java.lang.Object