cug
Class RapportGenerator

java.lang.Object
 |
 +--cug.RapportGenerator

public class RapportGenerator
extends java.lang.Object

bemiddelt de aanroep van rapporten uit cug.report (proxy) hier worden de printwriters aangemaakt en bestandsnamen gegenereerd


Field Summary
(package private) static Category cat
           
(package private) static java.text.SimpleDateFormat dformatter
           
 
Constructor Summary
RapportGenerator()
           
 
Method Summary
static SimpleNDSMapReport createNDSMapReport(java.lang.String cn, java.io.PrintWriter pw)
          creëer een ndsmaprapport op basis van classname en printwriter; classname moet een subclass van SimpleNDSMapReport zijn en een constructor hebben die 1 printwriter ontvangt;
static java.lang.String getFileNameForContainer(NDSContainer c, java.lang.String prefix, java.lang.String ext)
          hulp functie om via een NDSContainer een filenaam te krijgen
static java.lang.String getFileNameForPTree(PTree pt, java.lang.String prefix, java.lang.String ext)
          hulp functie om via een PTree een filenaam te krijgen
static java.lang.String getOutputDir()
           
static java.io.PrintWriter getPrintWriter(java.lang.String name)
          hulp functie om via een naam een printwriter te krijgen op output-dir kan ook relatief zijn: 'create/rapport.csv'; filenotfound wordt afgevangen, geeft dan een printwriter naar System.out
static java.io.PrintWriter getPrintWriter(java.lang.String name, boolean addDateStamp)
          hulp functie om via een naam een printwriter te krijgen op output-dir kan ook relatief zijn: 'create/rapport.csv'; filenotfound wordt afgevangen, geeft dan een printwriter naar System.out
static java.io.PrintWriter getPrintWriterForContainer(NDSContainer c, java.lang.String prefix, java.lang.String ext)
          hulp functie om via een NDSContainer een printwriter te krijgen naar een file in outputdir
static java.io.PrintWriter getPrintWriterForPTree(PTree pt, java.lang.String prefix, java.lang.String ext)
          hulp functie om voor een PTree een printwriter te krijgen naar een file in outputdir
 void printMsg(java.lang.String msg, java.lang.String fn)
           
 void printNDSMap(java.lang.String comment, NDSMap m)
           
 void printNDSMap(java.lang.String comment, NDSMap m, java.lang.String fn)
           
 void printNDSUsers(java.lang.String comment, java.util.List l, java.lang.String fn)
           
 void printPTree(PTree pt, java.lang.String fn)
           
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

cat

static Category cat

dformatter

static java.text.SimpleDateFormat dformatter
Constructor Detail

RapportGenerator

public RapportGenerator()
Method Detail

getOutputDir

public static java.lang.String getOutputDir()

printPTree

public void printPTree(PTree pt,
            java.lang.String fn)
        throws java.lang.Exception
java.lang.Exception

printNDSUsers

public void printNDSUsers(java.lang.String comment,
             java.util.List l,
             java.lang.String fn)
          throws java.lang.Exception
java.lang.Exception

printNDSMap

public void printNDSMap(java.lang.String comment,
            NDSMap m,
            java.lang.String fn)
         throws java.lang.Exception
java.lang.Exception

printNDSMap

public void printNDSMap(java.lang.String comment,
            NDSMap m)
         throws java.lang.Exception
java.lang.Exception

printMsg

public void printMsg(java.lang.String msg,
           java.lang.String fn)

createNDSMapReport

public static SimpleNDSMapReport createNDSMapReport(java.lang.String cn,
                          java.io.PrintWriter pw)
creëer een ndsmaprapport op basis van classname en printwriter; classname moet een subclass van SimpleNDSMapReport zijn en een constructor hebben die 1 printwriter ontvangt;

Returns:
SimpleNDSMapReport instantie van cn verbonden aan pw; null als dit niet lukt

getPrintWriter

public static java.io.PrintWriter getPrintWriter(java.lang.String name)
hulp functie om via een naam een printwriter te krijgen op output-dir kan ook relatief zijn: 'create/rapport.csv';

filenotfound wordt afgevangen, geeft dan een printwriter naar System.out


getPrintWriter

public static java.io.PrintWriter getPrintWriter(java.lang.String name,
                         boolean addDateStamp)
hulp functie om via een naam een printwriter te krijgen op output-dir kan ook relatief zijn: 'create/rapport.csv';

filenotfound wordt afgevangen, geeft dan een printwriter naar System.out


getPrintWriterForContainer

public static java.io.PrintWriter getPrintWriterForContainer(NDSContainer c,
                               java.lang.String prefix,
                               java.lang.String ext)
                           throws java.io.FileNotFoundException
hulp functie om via een NDSContainer een printwriter te krijgen naar een file in outputdir

java.io.FileNotFoundException

getPrintWriterForPTree

public static java.io.PrintWriter getPrintWriterForPTree(PTree pt,
                             java.lang.String prefix,
                             java.lang.String ext)
                         throws java.io.FileNotFoundException
hulp functie om voor een PTree een printwriter te krijgen naar een file in outputdir

java.io.FileNotFoundException

getFileNameForContainer

public static java.lang.String getFileNameForContainer(NDSContainer c,
                            java.lang.String prefix,
                            java.lang.String ext)
hulp functie om via een NDSContainer een filenaam te krijgen

See Also:
Util.createLegalFilename(java.lang.String)

getFileNameForPTree

public static java.lang.String getFileNameForPTree(PTree pt,
                          java.lang.String prefix,
                          java.lang.String ext)
hulp functie om via een PTree een filenaam te krijgen

See Also:
Util.createLegalFilename(java.lang.String)