cug
Class Main

java.lang.Object
 |
 +--cug.Main

public class Main
extends java.lang.Object

hier wordt het programma opgestart; tevens vindplaats voor allerlei statische data


Field Summary
(package private) static Category cat
           
(package private) static boolean skipUpdateUserID
          beter om userid update in msjet (access) over te slaan ??
 
Constructor Summary
Main()
           
 
Method Summary
(package private) static void clearNTables()
           
(package private) static void doTest()
           
(package private) static void importeerNDSExport()
          lees nds-export in en plaats resultaat in tabel in doeldsn
(package private) static void importeerPTree()
           
static void main(java.lang.String[] args)
           main: [-install] | [-ndsimport] | [-import] [-update] [-clear] | [-test] instellingen uit cugprogram.ini worden geladen optie -install: richt database in op 'dsnTarget'; optie -ndsimport: doe een update van de ndsgegevens in 'target'; optie -import: importeer persoonsgegevens; optie -update: doe een update van de tabellen NCREATE, NUPDATE, NDELETE in 'target'; optie -clear: wis de inhoud van de tabellen NCREATE, NUPDATE, NDELETE in 'target'; okt 2001 - feb 2002
(package private) static void updateNTable(NTable nt, NDSMap nm)
           
static void updatePersonTable(PersonTable pt, NDSMap nm)
          update person vwb de userid adhv nds-user waar person aan gekoppeld is; doe een regel voor regel update in de tabel person; (of sla over door CugApp.skipUpdateUserID true te maken)
(package private) static void updateTables()
           
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

cat

static Category cat

skipUpdateUserID

static boolean skipUpdateUserID
beter om userid update in msjet (access) over te slaan ??

Constructor Detail

Main

public Main()
Method Detail

importeerNDSExport

static void importeerNDSExport()
            throws java.lang.Exception
lees nds-export in en plaats resultaat in tabel in doeldsn

java.lang.Exception

importeerPTree

static void importeerPTree()
          throws java.lang.Exception
java.lang.Exception

clearNTables

static void clearNTables()
         throws java.lang.Exception
java.lang.Exception

updateTables

static void updateTables()
         throws java.lang.Exception
java.lang.Exception

updateNTable

static void updateNTable(NTable nt,
             NDSMap nm)
         throws java.lang.Exception
java.lang.Exception

updatePersonTable

public static void updatePersonTable(PersonTable pt,
                   NDSMap nm)
               throws java.lang.Exception
update person vwb de userid adhv nds-user waar person aan gekoppeld is; doe een regel voor regel update in de tabel person; (of sla over door CugApp.skipUpdateUserID true te maken)

java.lang.Exception
See Also:
AbstractTable.updateStringFor(java.lang.Object, java.lang.String, java.lang.String)

doTest

static void doTest()
      throws java.lang.Exception
java.lang.Exception

main

public static void main(java.lang.String[] args)
 main: [-install] | [-ndsimport] | [-import] [-update] [-clear] | [-test]
 instellingen uit cugprogram.ini worden geladen
 optie -install: richt database in op 'dsnTarget';
 optie -ndsimport: doe een update van de ndsgegevens in 'target';
 optie -import: importeer persoonsgegevens;
 optie -update: doe een update van de tabellen NCREATE, NUPDATE, NDELETE in 'target';
 optie -clear: wis de inhoud van de tabellen NCREATE, NUPDATE, NDELETE in 'target';
 
okt 2001 - feb 2002