cug
Class Installer

java.lang.Object
 |
 +--cug.Installer

public class Installer
extends java.lang.Object

installeert de toepassing; dwz bereid de jdbc-omgeving voor

creeert de ptree tabellen en de nds tabellen op dsnTarget

default waarden voor SysGroepContainer uit bestand 'install_initgroepcontainer.properties'


Field Summary
static java.lang.String gFn
           
static java.lang.String nl
           
(package private)  DataSource target
           
 
Constructor Summary
Installer(DataSource target)
           
 
Method Summary
 void createScript()
           
(package private)  void createTables()
           
 java.util.Properties getInitContainerGroup(java.lang.String fn)
           
(package private)  AbstractTable[] getTables()
           
 void initGroupContainerTable(GroepContainerTable gcTable)
           
 java.lang.String initGroupContainerTableScript(GroepContainerTable gcTable)
           
 void install()
          voor msjet-datasource: creeer de tabellen en laad waarden voor sysgroepcontainer voor mysql: laad waarden voor sysgroepcontainer
 void msJetInstall()
           createTables(); createDataTables();
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

gFn

public static java.lang.String gFn

nl

public static final java.lang.String nl

target

DataSource target
Constructor Detail

Installer

public Installer(DataSource target)
See Also:
odbc.DataSource
Method Detail

getTables

AbstractTable[] getTables()
          throws java.lang.Exception
java.lang.Exception

install

public void install()
       throws java.lang.Exception
voor msjet-datasource: creeer de tabellen en laad waarden voor sysgroepcontainer voor mysql: laad waarden voor sysgroepcontainer

java.lang.Exception

msJetInstall

public void msJetInstall()
         throws java.lang.Exception
	createTables();
	createDataTables();
 

java.lang.Exception

getInitContainerGroup

public java.util.Properties getInitContainerGroup(java.lang.String fn)
                      throws java.lang.Exception
java.lang.Exception

initGroupContainerTable

public void initGroupContainerTable(GroepContainerTable gcTable)
               throws java.lang.Exception
java.lang.Exception

initGroupContainerTableScript

public java.lang.String initGroupContainerTableScript(GroepContainerTable gcTable)
                        throws java.lang.Exception
java.lang.Exception

createTables

void createTables()
      throws java.lang.Exception
java.lang.Exception

createScript

public void createScript()
         throws java.lang.Exception
java.lang.Exception