cug
Class CugResources

java.lang.Object
 |
 +--cug.CugResources

public class CugResources
extends java.lang.Object

schakelbord voor allerlei statische data


Field Summary
(package private) static Category cat
           
(package private) static java.lang.String cfgFn
          verwijzing naar bestand 'cugprogram.ini' eerst gevonden in class path wordt gebruikt
(package private) static Configuration createParams
          statische data voor create records
(package private) static Configuration cugParams
          initialiseer omgeving; waarden voor dsn-bron; dsn-doel etc.
(package private) static boolean doInitPTreeData
           
(package private) static java.util.Map groepContainerM
          mapping van groepnaam naar containernaam middel om via de naam van een groep waar een persoon in thuishoort, de container van de bijbehorende nds-user te vinden
(package private) static IDFactory idFactory
          factory voor nieuwe userids
(package private) static DataSource importDS
          datasource waar alleen van gelezen wordt
(package private) static NDSMap ndsMap
          compleet overzicht van de inhoud van NDSExport
(package private) static CugOrg org
          CugOrg die de NDS gebruikt en persoonsgegevens heeft; default CugOrgImpl
(package private) static DataSource targetDS
          datasource waar ook gegevens geplaatst worden; moet verplicht ingesteld worden in 'cugprogram.ini'
(package private) static Configuration uImportParams
          statische data voor uimport rapporten; default wordt bepaald door UImportCfg
 
Constructor Summary
CugResources()
           
 
Method Summary
static CugApp createApp()
          standaard cugapp; gebruik om rapporten te draaien met gegevens uit de n-tabellen, na de laatste -update en evt handmatige wijzigingen initialiseer cugapp create/update vanaf n-tabellen; gebruik standaard ptree;
static CugApp createApp(java.lang.String ptc)
          initialiseer cugapp create/update op basis van gegevens in n-tabellen; gebruik de ptree met gevraagde code
static CugApp createAppPTree(java.lang.String ptc)
          initialiseer cugapp create/update/delete op basis van vergelijking van ptree gegevens met nds-gegevens; gebruik de ptree die standaard geladen wordt
static java.lang.String createUserID(INames n)
          maak een unieke loginnaam aan op basis van een naam
static NDSMap getAllUsersInContext(java.util.Collection l)
           
static NDSMap getAllUsersInContext(java.lang.String cx)
           
static Configuration getCreateParams()
           
static NDSMap getCreateUsersFromTable()
           
static CugOrg getCugOrg()
           
static Configuration getCugParams()
           
static NDSMap getDeleteUsersFromTable()
           
static java.util.Map getGroepContainerMap()
           
static java.util.Map getGroepContainerMap(PTree pt)
          geef het gedeelte van de groepcontainer-map dat voor deze ptree relevant is
static DataSource getImportDS()
           
static NDSMap getNDSMap()
           
static PTree getPTree()
           
static PTree getPTree(java.lang.String c)
          verzoek wordt doorgegeven aan gekoppelde org; TD verplaats code
static DataSource getTargetDS()
           
static Configuration getUImportParams()
           
static NDSMap getUpdateUsersFromTable()
           
static NDSMap getUsersFromTable(NTable ntable)
          bouw NDSMap op basis van inhoud NTable
(package private) static void initCreateParams()
           
static void initGroepContainer()
          lees tabel met mapping opleiding > container in
static void initNDSData()
          lees nds-gegevens in
static void initPTreeData()
          verzoek wordt doorgegeven aan gekoppelde org; wordt 1x gehonoreerd evt aan/uit te zetten dmv boolean 'doInitPTreeData' (binnen package)
(package private) static void initUImportParams()
           
(package private) static void loadCugParams()
          inlezen configuratie: dsn-doel, dsnImport, orgClass en createparams file (connectByUserID, updateLookALikes) zie 'cugprogram.ini';
static void resetNDSMap()
           
static void setCugOrgClass(java.lang.String name)
          stel in welke class gebruikt wordt als CugOrg default 'cug.CugOrgImpl'; blijft onveranderd als a) Class.forName() niet lukt; b) geen instantie gemaakt kan worden; c) cast naar CugOrg niet lukt
static void setup()
           
private static void setupName2ID()
          stel util.Name2ID_NL in; sjabloon; id's in gebruik worden ingelezen vanuit NDSEXPORT en NCREATE onderdeel van setupNDSData() standaardlengte wachtwoord: 20 (indicatie dat createparams niet goed geladen zijn)
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

cat

static Category cat

cfgFn

static final java.lang.String cfgFn
verwijzing naar bestand 'cugprogram.ini' eerst gevonden in class path wordt gebruikt

See Also:
Constant Field Values

cugParams

static Configuration cugParams
initialiseer omgeving; waarden voor dsn-bron; dsn-doel etc. zie 'cugprogram.ini'

See Also:
cug.Configuration

createParams

static Configuration createParams
statische data voor create records


uImportParams

static Configuration uImportParams
statische data voor uimport rapporten; default wordt bepaald door UImportCfg


groepContainerM

static java.util.Map groepContainerM
mapping van groepnaam naar containernaam

middel om via de naam van een groep waar een persoon in thuishoort, de container van de bijbehorende nds-user te vinden

See Also:
GroepContainerTable, getGroepContainerMap()

doInitPTreeData

static boolean doInitPTreeData

org

static CugOrg org
CugOrg die de NDS gebruikt en persoonsgegevens heeft; default CugOrgImpl


targetDS

static DataSource targetDS
datasource waar ook gegevens geplaatst worden; moet verplicht ingesteld worden in 'cugprogram.ini'


importDS

static DataSource importDS
datasource waar alleen van gelezen wordt


ndsMap

static NDSMap ndsMap
compleet overzicht van de inhoud van NDSExport

See Also:
NDSMap

idFactory

static IDFactory idFactory
factory voor nieuwe userids

Constructor Detail

CugResources

public CugResources()
Method Detail

getTargetDS

public static DataSource getTargetDS()

getImportDS

public static DataSource getImportDS()

getNDSMap

public static NDSMap getNDSMap()

resetNDSMap

public static void resetNDSMap()

getGroepContainerMap

public static java.util.Map getGroepContainerMap()

getGroepContainerMap

public static java.util.Map getGroepContainerMap(PTree pt)
geef het gedeelte van de groepcontainer-map dat voor deze ptree relevant is

Returns:
Map van groepnamen uit ptree naar nds-containers
See Also:
groepContainerM

getAllUsersInContext

public static NDSMap getAllUsersInContext(java.lang.String cx)
Returns:
alle gebruikers in deze container en subcontainers

getAllUsersInContext

public static NDSMap getAllUsersInContext(java.util.Collection l)
Returns:
alle gebruikers in deze of sub-containers

getPTree

public static PTree getPTree()

getPTree

public static PTree getPTree(java.lang.String c)
verzoek wordt doorgegeven aan gekoppelde org; TD verplaats code

Returns:
PTree met gevraagde code of waarde van CugOrg.getPTree()
See Also:
PTreeOwner.getPTree()

getCugOrg

public static CugOrg getCugOrg()

getCugParams

public static Configuration getCugParams()

getCreateParams

public static Configuration getCreateParams()

getUImportParams

public static Configuration getUImportParams()

setup

public static void setup()
         throws java.lang.Exception
java.lang.Exception

loadCugParams

static void loadCugParams()
          throws java.lang.Exception
inlezen configuratie: dsn-doel, dsnImport, orgClass en createparams file (connectByUserID, updateLookALikes) zie 'cugprogram.ini';

java.lang.Exception
See Also:
CugParams

setCugOrgClass

public static void setCugOrgClass(java.lang.String name)
stel in welke class gebruikt wordt als CugOrg default 'cug.CugOrgImpl'; blijft onveranderd als a) Class.forName() niet lukt; b) geen instantie gemaakt kan worden; c) cast naar CugOrg niet lukt


initNDSData

public static void initNDSData()
            throws java.lang.Exception
lees nds-gegevens in

java.lang.Exception

initPTreeData

public static void initPTreeData()
             throws java.lang.Exception
verzoek wordt doorgegeven aan gekoppelde org; wordt 1x gehonoreerd evt aan/uit te zetten dmv boolean 'doInitPTreeData' (binnen package)

java.lang.Exception
See Also:
PTreeOwner.build()

initCreateParams

static void initCreateParams()
           throws java.lang.Exception
java.lang.Exception

initUImportParams

static void initUImportParams()
            throws java.lang.Exception
java.lang.Exception

setupName2ID

private static void setupName2ID()
             throws java.lang.Exception
stel util.Name2ID_NL in; sjabloon; id's in gebruik worden ingelezen vanuit NDSEXPORT en NCREATE onderdeel van setupNDSData() standaardlengte wachtwoord: 20 (indicatie dat createparams niet goed geladen zijn)

java.lang.Exception

createUserID

public static java.lang.String createUserID(INames n)
maak een unieke loginnaam aan op basis van een naam

Returns:
String s; bestaat uit alleen ascii-tekens
See Also:
Names2ID, IDFactory

initGroepContainer

public static void initGroepContainer()
                throws java.lang.Exception
lees tabel met mapping opleiding > container in

java.lang.Exception
See Also:
groepContainerM

getUsersFromTable

public static NDSMap getUsersFromTable(NTable ntable)
                throws java.lang.Exception
bouw NDSMap op basis van inhoud NTable

java.lang.Exception

getCreateUsersFromTable

public static NDSMap getCreateUsersFromTable()
                   throws java.lang.Exception
java.lang.Exception

getUpdateUsersFromTable

public static NDSMap getUpdateUsersFromTable()
                   throws java.lang.Exception
java.lang.Exception

getDeleteUsersFromTable

public static NDSMap getDeleteUsersFromTable()
                   throws java.lang.Exception
java.lang.Exception

createApp

public static CugApp createApp()
            throws java.lang.Exception
standaard cugapp; gebruik om rapporten te draaien met gegevens uit de n-tabellen, na de laatste -update en evt handmatige wijzigingen

initialiseer cugapp create/update vanaf n-tabellen; gebruik standaard ptree;

Returns:
CugApp app;
java.lang.Exception

createApp

public static CugApp createApp(java.lang.String ptc)
            throws java.lang.Exception
initialiseer cugapp create/update op basis van gegevens in n-tabellen; gebruik de ptree met gevraagde code

java.lang.Exception

createAppPTree

public static CugApp createAppPTree(java.lang.String ptc)
initialiseer cugapp create/update/delete op basis van vergelijking van ptree gegevens met nds-gegevens; gebruik de ptree die standaard geladen wordt

Returns:
CugApp app;