cug
Class CugParams

java.lang.Object
 |
 +--cug.CugParams

public class CugParams
extends java.lang.Object

configuratie mbhv 1 java.util.Properties; deze class garandeerd dat benodigde waarden altijd beschikbaar zijn

zie bestand 'cugprogram.ini' in de programma directory

default waarden
 dsnTarget    = CUG                  
 mySql      = true
 dsnImport    = CUGImport               
 outputDir    = user.home               
 cugOrgClass   = cug.ptree.CugOrgImpl
 createProps   = createparams.properties
 uimportProps  = uimportparams.properties
+ (niet verplicht) boolean 'connectByUserID' en 'updateLookALikes'


Field Summary
static java.lang.String createProps
           
static java.lang.String cugOrgClass
           
static java.lang.String dsnImport
           
static java.lang.String dsnTarget
           
(package private) static java.lang.String[] keyProps
           
static java.lang.String mySql
           
static java.lang.String outputDir
           
static java.lang.String uimportProps
           
 
Constructor Summary
CugParams()
           
 
Method Summary
static Configuration getDefault()
           
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

dsnTarget

public static final java.lang.String dsnTarget
See Also:
Constant Field Values

mySql

public static final java.lang.String mySql
See Also:
Constant Field Values

dsnImport

public static final java.lang.String dsnImport
See Also:
Constant Field Values

outputDir

public static final java.lang.String outputDir
See Also:
Constant Field Values

cugOrgClass

public static final java.lang.String cugOrgClass
See Also:
Constant Field Values

createProps

public static final java.lang.String createProps
See Also:
Constant Field Values

uimportProps

public static final java.lang.String uimportProps
See Also:
Constant Field Values

keyProps

static java.lang.String[] keyProps
Constructor Detail

CugParams

public CugParams()
Method Detail

getDefault

public static Configuration getDefault()